NAL har lansert digitale medlemsseminarer. – Vi ønsker oss også tilbakemeldinger fra dere medlemmer, om det er tema dere tenker vi bør ta opp, sier generalsekretær Kari Bucher.

NAL lanserer digitale medlemsseminar

  Sist oppdatert 30.06.2020
– Denne våren har vært en øyenåpner for mange, i det at vi har innsett at digitale møteplasser kan være et godt substitutt til de fysiske møtene. Det har fått oss i NAL til å tenke litt nytt i medlemstilbudet vårt, og i hvordan vi kan gi et tilbud til alle – uavhengig av geografisk plassering, sier generalsekretær Kari Bucher.

NAL har lansert digitale medlemsseminarer, og det første er allerede avholdt. Ole Christian Apeland, spesialist på omdømme- og merkevarebygging, delte sin kunnskap om hvordan arkitekter kan bruke sine styrker på best mulig måte for å bli synlig i markedet, og hvordan man posisjonerer seg for å sikre seg oppdrag.

Medlemsseminarene er inkludert i medlemsskapet, og kun tilgjengelige for medlemmer. 

– Vi har hatt en idemyldring på hva som kan være aktuelle tema for disse seminarene, og har også fått innspill fra lokalforeningene. Seminarene skal vare en times tid, og kunne gi både inspirasjon og konkret lærdom, sier Bucher.

– Tilbakemeldingene fra lokalforeningene viser også at det er behov for mer organisasjonskunnskap. Vi ønsker oss også tilbakemeldinger fra dere medlemmer, om det er tema dere tenker vi bør ta opp, sier hun.

Her er noen foreløpige seminarideer:

 • Møte med en fersk konkurransevinner (presentasjon av prosjektet, hva skal til for å vinne etc)
 • Hvordan bli en bedre forhandler.
 • Spørretime med Gisle Løkken.
 • Retorikk (eller «hvordan ytre seg i offentligheten») med Gaute Brochmann.
 • Hvordan bli god på digitale møter.
 • For ferske arkitekter: hvordan møte arbeidslivet.
 • Fiken forklarer hvordan du fører regnskap for eget (lite) foretak
 • Viktigheten av arkitekter i offentlige stillinger.
 • Politisk påvirkning.
 • Inspirasjon fra hva som skjer rundt om i landet. F.eks. når Statens byggeskikkpris ble streamet som presentasjon til juryen, gikk det an at vi fikk tilgang til disse på et slikt webinar. Eller at en arkitekt gikk gjennom et prosjekt med spesielle bærekraftstiltak eller innovative miljøtiltak?
 • Hvordan delta i konkurranser?
 • Hvordan starte et arkitektkontor? 

Har du andre forslag? Ta kontakt med kommunikasjonssjef Annicken Vargel