Nal Mener

 • Om Jørgen Randers hadde vært konge

  23.05.2019 # Klima, miljø og energi

  Arkitekturdagen2019: Han er professor og tidligere rektor på BI, har ledet lavutslippsutvalget, skrevet utallige bøker og forsket på klimaproblematikk i nesten 40 år. Men om han er optimist eller pessimist avhenger av hvem han snakker med.

 • Mulighetenes tid

  25.04.2019 # Norsk og internasjonal arkitekturpolitikk , Kunnskap og kompetanse

  Har arkitekten en fremtid eller er vi en utdøende art som har utspilt sin rolle – som tilhører en annen tid med blyant og papir – som forvaltere av hånden og åndens edle kunster. Er vi villige til å endre oss i form og innhold – eller er det nettopp det vi ikke skal, og heller forsvare faget og kjempe for at noe skal forbli uforanderlig?

 • Debatt om konkurransekostnader

  09.04.2019 # Fagpolitikk , Norsk og internasjonal arkitekturpolitikk

  Kostnader i plan- og designkonkurranser var tema i Dagsnytt Atten mandag 8. april. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg og generalsekretær Kari Bucher i Norske arkitekters landsforbund diskuterte hvordan man skal honorere arkitekters deltagelse i konkurranser, og om det er mulig å unngå det økende kravet til detaljerte løsningsbeskrivelser.

 • Hensynsfull bevaring

  09.04.2019 # Transformasjon, vern og utvikling , Bolig- og bygningspolitikk

  Når alt forandrer seg stadig raskere er det viktig at noe av det beste i våre omgivelser tas vare på med respekt og verdighet.

 • – Arkitektene og ingeniørene tar regningen

  04.04.2019 # Fagpolitikk , Kunnskap og kompetanse

  Ny undersøkelse om konkurransekostnader i plan- og designkonkurranser: Honorar i plan- og designkonkurranser dekker bare 25 prosent av de faktiske produksjonskostnadene. Arkitektene og de rådgivende ingeniørene er i utgangspunktet positive til konkurranseformen, men reagerer på at de i for stor grad blir bedt om å utarbeide innovative miljø- og klimaløsninger og arkitektoniske konsepter tilnærmet gratis for å kunne delta i konkurranser for det offentlige.

 • NAL i dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

  04.04.2019 # Fagpolitikk , Kunnskap og kompetanse , Klima, miljø og energi , Norsk og internasjonal arkitekturpolitikk

  Torsdag 4. april møtte Norske arkitekters landsforbund (NAL) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), ved statssekretær Lars Jacob Hiim. Her fikk vi diskutert betydning av NALs viktigste politiske satsningsområder som: ansvarsretten, betydelig økt arkitektkompetanse i kommuner og et lovverk som gir muligheter for å eksperimentere med nye løsninger på klima- og miljøproblemer.

 • Arkitektur sett fra det offentlige

  22.03.2019 # Arkitektfaglig kompetanse i kommunene , Fagpolitikk

  Selv om vi forvalter et fag som er flere tusen år gammelt, hjelper det lite å hevde lang tradisjon når premissene for endring, enten det er teknologi eller klima, er nye og ukjente - og områder som tradisjonelt har vært arkitekters domene, i økende grad overtas av andre.

 • Vidunderlige nye verden

  20.03.2019 # Klima, miljø og energi

  20. mars er FNs internasjonale lykkedag. Lykkebegrepet står i dag i kontrast til det faktum at vi overforbruker planetens ressurser, har et klima ute av kontroll og dermed påfører menneskeheten kollektiv ulykke. Jeg vil benytte lykkedagen til å løfte frem initiativer som likevel gir grunn til optimisme.

 • — Arkitekter har mye makt

  15.03.2019 # Universell utforming

  — Jeg kan ikke forandre meg, men samfunnet kan forandre seg, sier Mari Storstein, som er dokumentarfilmskaper og har sittet i rullestol siden hun var 1 ½ år. Hun står bak dokumentarserien "Søsken".

 • NALs politiske satsningsområder i 2019

  23.01.2019 # Norsk og internasjonal arkitekturpolitikk

  – Politisk påvirkningsarbeid er blitt løftet opp som et av organisasjonens viktigste arbeidsområder, sier generalsekretær Kari Bucher. Nå er et underlag for NALs politiske satsingsområder og arbeid for 2019 sendt ut til lokalforeningene, for at alle medlemmer skal kunne drøfte dem, engasjere seg og komme med innspill.