Nal Mener

Tema: Arkitektur og folkehelse

NALs fanesak for 2016 omhandler hvordan arkitektur og planlegging kan bidra til bedre folkehelse.