Nal Mener

Slik jobber NAL med klima, miljø og bærekraft

NAL arbeider for å bygge opp kunnskap og endre arkitektenes praksis mot en mer miljøvennlig og energieffektiv omgivelsesproduksjon. De to sentrale virkemidlene er kunnskapsformidling og utvikling av forbildeprosjekter.

ARTIKLER

UTVALGT ARKITEKTUR

 • Fredrik Selmers vei 4

  04.06.2019 # Klima, miljø og energi , Transformasjon, vern og utvikling

  Fredrik Selmers vei 4 er et eksempel på at rehabilitering lønner seg, også i et klimaperspektiv. Bygget rommer vel 1500 kontorplasser, med Skattedirektoratet som største leietager.

 • Isobo Aktiv

  25.06.2019 # Klima, miljø og energi , Bolig- og bygningspolitikk

  I Sandnes er det bygget en forsøksbolig som tester ut passive og aktive energiløsninger for å finne frem til den best mulige balansen mellom aktive og passive energitiltak i framtidens energieffektive bolig. I boligen testes det ut en stor andel vinduer, solceller, solfangere og høyeffektiv balansert ventilasjon med jordvarmekollektor i kombinasjon med avansert vindusstyrt naturlig ventilasjon. Alt for å oppnå størst mulig energireduksjon, gode dagslysforhold og et godt innemiljø.

 • Sparebank 1 SMN

  19.04.2013 # Klima, miljø og energi

  Allerede i arkitektkonkurransen vektla arkitekten helhetlig miljøvennlig tankegang og et fremtidsrettet bygg for banken, de ansatte og Trondheim som by. Prosjektet fikk også energispareprisen i Trondheim 2011. Målinger gjennom et år viser at kontordelen bruker 65,9 kWh/m2, inklusiv 10 kWh/m2 til reservekraftanlegg.

 • NVE-bygget / Middelthunsgate 29

  19.04.2013 # Klima, miljø og energi , Transformasjon, vern og utvikling , Universell utforming

  Det delvis fredede NVE-bygget fra 1964 har gjennomgått en total rehabilitering. Resultatet er et elegant eksempel på at hensyn til vern, modernisering, energieffektivisering, miljø og universell utforming er fullt ut kombinerbart - også i et eksisterende fredet bygg. At bygget nå er tilgjengelig for alle og kan smykke seg med energiklasse B taler for seg selv.

 • Ranheimsveien 149

  19.04.2013 # Klima, miljø og energi

  Trondheim kommune har realisert et bofellesskap for personer med heldøgns pleie- og omsorgsbehov. Prosjektet som er realisert gjennom utstrakt bruk av tre og er Norges første offisielle passivhus etter godkjent standard.