Nal Mener

Forholdet mellom vern og utvikling

Nye bygninger utgjør årlig ca 1 prosent av eksisterende bygningsmasse. Interessekonflikter mellom vern og utvikling er aktuell i mange planprosesser og byggesaker.

ARTIKLER

UTVALGT ARKITEKTUR

 • Fredrik Selmers vei 4

  04.06.2019 # Klima, miljø og energi , Transformasjon, vern og utvikling

  Fredrik Selmers vei 4 er et eksempel på at rehabilitering lønner seg, også i et klimaperspektiv. Bygget rommer vel 1500 kontorplasser, med Skattedirektoratet som største leietager.

 • NVE-bygget / Middelthunsgate 29

  19.04.2013 # Klima, miljø og energi , Transformasjon, vern og utvikling , Universell utforming

  Det delvis fredede NVE-bygget fra 1964 har gjennomgått en total rehabilitering. Resultatet er et elegant eksempel på at hensyn til vern, modernisering, energieffektivisering, miljø og universell utforming er fullt ut kombinerbart - også i et eksisterende fredet bygg. At bygget nå er tilgjengelig for alle og kan smykke seg med energiklasse B taler for seg selv.

 • Silderøykeri på Strømsholmen

  19.04.2013 # Transformasjon, vern og utvikling

  Gjennom kreativ nytenkning er en gammel trekonstruksjon fra et gammelt naust fra 1750-tallet gjenskapt til et silderøykeri ved Atlanterhavsvegen i Møre og Romsdal. Her har det foregått en grundig diskusjon på treets konstruktive og estetiske premisser. Resultatet er en konstruksjon som består av gamle deler fra 1750 som blant annet er spleiset med helt normalt 2"4" konstruksjonstrevirke.

 • Rockheim

  22.06.2012 # Transformasjon, vern og utvikling , Universell utforming

  Det gamle mellageret i Trondheim har blitt transformert til et nytt og spennende museum og gitt byen et nytt fokuspunkt. I motsetning til flertallet av norske museum er det universelt utformet. Gjenbruk av eksisterende bygning bidrar til betydelig lavere materialbruk og mindre byggeavfall i tillegg til å skape et røft uttrykk som passer til å gjenskape deler av norsk rockehistorie.