Nal Mener

Hva er arkitetkturpolitikk?

Arkitekturpolitikk er myndighetenes og fagmiljøenes politiske mål og midler for å skape gode omgivelser og god arkitektur, og samtidig bruke arkitektur aktivt som drivkraft i samfunnsutviklingen.

ARTIKLER