Nal Mener

Hva er universell utforming?

Universell utforming er et begrep innen design, arkitektur og byplanlegging, som brukes over hele verden. Det innebærer en ny måte å tenke på, som inneholder et sterkere likestillingskrav for personer med nedsatt funksjonsevne.

ARTIKLER

UTVALGT ARKITEKTUR

 • NVE-bygget / Middelthunsgate 29

  19.04.2013 # Klima, miljø og energi , Transformasjon, vern og utvikling , Universell utforming

  Det delvis fredede NVE-bygget fra 1964 har gjennomgått en total rehabilitering. Resultatet er et elegant eksempel på at hensyn til vern, modernisering, energieffektivisering, miljø og universell utforming er fullt ut kombinerbart - også i et eksisterende fredet bygg. At bygget nå er tilgjengelig for alle og kan smykke seg med energiklasse B taler for seg selv.

 • Nye Nykrohnborg

  09.09.2014 # Universell utforming

  Bygget består av rehabilitering av et eksisterende skolebygg og et nybygg. Det har blitt plass til idrettshall under skoleplass, kulturhus på gatenivå til Rogagaten og fellesfunksjoner som bl.a kantine på skoleplassnivå. God dialog med antikvar har sikret at eksisterende materialer og uttrykk har blitt ivaretatt.

 • Ladeparken

  19.04.2013 # Universell utforming

  I et sterkt presset utbyggingsområde på Lade i Trondheim er det etablert en spennende bydelspark, Ladeparken, med sirkus som tema.

 • Selvika rasteplass

  22.12.2013 # Universell utforming

  Rasteplass langs Nasjonal turistveg Havøysund hvor sirkelgeometriene i betongkonstruksjon gir universell tilgjengelighet til sitteplasser, utekjøkken og ildsted i strandsonen.

 • Rockheim

  22.06.2012 # Transformasjon, vern og utvikling , Universell utforming

  Det gamle mellageret i Trondheim har blitt transformert til et nytt og spennende museum og gitt byen et nytt fokuspunkt. I motsetning til flertallet av norske museum er det universelt utformet. Gjenbruk av eksisterende bygning bidrar til betydelig lavere materialbruk og mindre byggeavfall i tillegg til å skape et røft uttrykk som passer til å gjenskape deler av norsk rockehistorie.