Nal Mener

Hva er universell utforming?

Universell utforming er et begrep innen design, arkitektur og byplanlegging, som brukes over hele verden. Det innebærer en ny måte å tenke på, som inneholder et sterkere likestillingskrav for personer med nedsatt funksjonsevne.

ARTIKLER

 • Lansering av nye utgaver av standardene for universell utforming av bygninger

  12.10.2018 # Universell utforming

  Standardene for universell utforming av byggverk, NS 11001-1 og NS 11001-2 for hhv. arbeids- og publikumsbygninger, og boliger, har kommet i nye utgaver. Standard Norge inviterer til frokostmøte 17. oktober hvor du kan bli litt bedre kjent med innholdet i de nye utgavene.

 • Universell utforming ­– Labdag på NTNU Gjøvik

  24.09.2018 # Universell utforming

  NAL inviterer til heldagskurs på NTNU Gjøvik i forskningslaboratoriet for Universell utforming. I tillegg blir det befaring til det nye Smaragdbygget, tegnet av Reiulf Ramstad arkitekter. Gjennom praktiske tester med lys og lyd, friksjon og helning, får du på Lab-dagen mulighet til å få føle på kroppen hvordan mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever verden. Det blir også forelesninger om universell utforming, arkitektur og design.

 • Kurs om "Prosjektering av skoleanlegg"

  05.09.2018 # Universell utforming

  Dette kurset handler om planlegging og utforming av skoleanlegg med fokus på grunnskolens bygninger og uteområder. Sammenheng mellom pedagogikk og arkitektur, samarbeid mellom byggherre og arkitekt, universell utforming og inkluderende arkitektur, samt utforming av uteområder er temaer som blir belyst på kurset.

 • Hvorfor avholde en arkitektkonkurranse?

  04.09.2018 # Universell utforming

  Svært mange av landets viktigste bygninger er resultat av en arkitektkonkurranse. Arkitektkonkurranser skaper det beste grunnlaget for en god prosess og gir deg som oppdragsgiver et solid beslutningsgrunnlag på et tidlig tidspunkt. NALs Fagavdeling besitter landets fremste kompetanse når det gjelder rådgiving og gjennomføring av ulike typer arkitektkonkurranser og parallelloppdrag.

 • Lab dag på Gjøvik

  04.09.2018 # Universell utforming

  NAL inviterer til en heldags befaring til NTNU Gjøvik 15. november 2018 hvor vi skal se både ny og spennende arkitektur og besøke forskningslaboratoriet for Universell utforming.

UTVALGT ARKITEKTUR

 • NVE-bygget / Middelthunsgate 29

  19.04.2013 # Klima, miljø og energi , Transformasjon, vern og utvikling , Universell utforming

  Det delvis fredede NVE-bygget fra 1964 har gjennomgått en total rehabilitering. Resultatet er et elegant eksempel på at hensyn til vern, modernisering, energieffektivisering, miljø og universell utforming er fullt ut kombinerbart - også i et eksisterende fredet bygg. At bygget nå er tilgjengelig for alle og kan smykke seg med energiklasse B taler for seg selv.

 • Nye Nykrohnborg

  09.09.2014 # Universell utforming

  Bygget består av rehabilitering av et eksisterende skolebygg og et nybygg. Det har blitt plass til idrettshall under skoleplass, kulturhus på gatenivå til Rogagaten og fellesfunksjoner som bl.a kantine på skoleplassnivå. God dialog med antikvar har sikret at eksisterende materialer og uttrykk har blitt ivaretatt.

 • Ladeparken

  19.04.2013 # Universell utforming

  I et sterkt presset utbyggingsområde på Lade i Trondheim er det etablert en spennende bydelspark, Ladeparken, med sirkus som tema.

 • Selvika rasteplass

  22.12.2013 # Universell utforming

  Rasteplass langs Nasjonal turistveg Havøysund hvor sirkelgeometriene i betongkonstruksjon gir universell tilgjengelighet til sitteplasser, utekjøkken og ildsted i strandsonen.

 • Rockheim

  22.06.2012 # Transformasjon, vern og utvikling , Universell utforming

  Det gamle mellageret i Trondheim har blitt transformert til et nytt og spennende museum og gitt byen et nytt fokuspunkt. I motsetning til flertallet av norske museum er det universelt utformet. Gjenbruk av eksisterende bygning bidrar til betydelig lavere materialbruk og mindre byggeavfall i tillegg til å skape et røft uttrykk som passer til å gjenskape deler av norsk rockehistorie.