Nal Mener

Hva er universell utforming?

Universell utforming er et begrep innen design, arkitektur og byplanlegging, som brukes over hele verden. Det innebærer en ny måte å tenke på, som inneholder et sterkere likestillingskrav for personer med nedsatt funksjonsevne.

ARTIKLER

 • Inkluderende arkitektur – barrierer, muligheter og fordeler

  23.04.2019 # Universell utforming

  Boklansering og debatt. Hvordan kan arkitekter, byplanleggere og byggesektoren ta en ledende rolle når det gjelder å møte utfordringer knyttet til økende segregering i byene? Kan innbyggerinvolvering i planlegging og utvikling av byrom være med å redusere kulturelle, sosiale og økonomiske ulikheter og bidra til innovasjon? Hvordan kan inkluderende design benyttes som strategi for innovasjon i arkitektur- og byggeprosesser med ofte komplekse krav og forskrifter, og samtidig gi et konkurransefortrinn?

 • — Arkitekter har mye makt

  15.03.2019 # Universell utforming

  — Jeg kan ikke forandre meg, men samfunnet kan forandre seg, sier Mari Storstein, som er dokumentarfilmskaper og har sittet i rullestol siden hun var 1 ½ år. Hun står bak dokumentarserien "Søsken".

 • – God økonomi i å tenke universell utforming

  18.01.2019 # Universell utforming

  Norske arkitekters landsforbund tilbyr denne våren, med støtte fra Bufdir, et nytt kompetanseutviklingsprogram om universell utforming og inkluderende arkitektur spesielt utviklet for arkitekter.

 • Fordypning i universell utforming og inkluderende arkitektur

  11.01.2019 # Universell utforming

  Universell utforming inngår i dag som en naturlig del av samfunnsplanleggingen, i alt fra bygninger, uteområder til varer og tjenester. Begrepet inkluderende arkitektur har en helhetlig arkitektonisk, sosial og verdimessig tilnærming og rommer flere brukere.

 • Master i Universell design og tilgjengelighet

  02.01.2019 # Universell utforming

  Det er nytt opptak til mastergradsstudium i universell design og tilgjengelighet på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København. Søknadsfrist er 7. januar 2019.

UTVALGT ARKITEKTUR

 • NVE-bygget / Middelthunsgate 29

  19.04.2013 # Klima, miljø og energi , Transformasjon, vern og utvikling , Universell utforming

  Det delvis fredede NVE-bygget fra 1964 har gjennomgått en total rehabilitering. Resultatet er et elegant eksempel på at hensyn til vern, modernisering, energieffektivisering, miljø og universell utforming er fullt ut kombinerbart - også i et eksisterende fredet bygg. At bygget nå er tilgjengelig for alle og kan smykke seg med energiklasse B taler for seg selv.

 • Nye Nykrohnborg

  09.09.2014 # Universell utforming

  Bygget består av rehabilitering av et eksisterende skolebygg og et nybygg. Det har blitt plass til idrettshall under skoleplass, kulturhus på gatenivå til Rogagaten og fellesfunksjoner som bl.a kantine på skoleplassnivå. God dialog med antikvar har sikret at eksisterende materialer og uttrykk har blitt ivaretatt.

 • Ladeparken

  19.04.2013 # Universell utforming

  I et sterkt presset utbyggingsområde på Lade i Trondheim er det etablert en spennende bydelspark, Ladeparken, med sirkus som tema.

 • Selvika rasteplass

  22.12.2013 # Universell utforming

  Rasteplass langs Nasjonal turistveg Havøysund hvor sirkelgeometriene i betongkonstruksjon gir universell tilgjengelighet til sitteplasser, utekjøkken og ildsted i strandsonen.

 • Rockheim

  22.06.2012 # Transformasjon, vern og utvikling , Universell utforming

  Det gamle mellageret i Trondheim har blitt transformert til et nytt og spennende museum og gitt byen et nytt fokuspunkt. I motsetning til flertallet av norske museum er det universelt utformet. Gjenbruk av eksisterende bygning bidrar til betydelig lavere materialbruk og mindre byggeavfall i tillegg til å skape et røft uttrykk som passer til å gjenskape deler av norsk rockehistorie.