Nal Mener

Gode boliger - for alle

I de kommende årene må vi bygge mange nye boliger. Men vi må også passe på å bygge gode boliger. All erfaring sier at det er viktig å følge nøye med på kvaliteten i tiden som kommer. Det som bygges nå skal stå i flere generasjoner. Brosjyren "Gode boliger - for alle" gir konkrete innspill til hvordan vi kan sikre kvalitet i boligbyggingen.

ARTIKLER

UTVALGT ARKITEKTUR

  • Isobo Aktiv

    25.06.2019 # Klima, miljø og energi , Bolig- og bygningspolitikk

    I Sandnes er det bygget en forsøksbolig som tester ut passive og aktive energiløsninger for å finne frem til den best mulige balansen mellom aktive og passive energitiltak i framtidens energieffektive bolig. I boligen testes det ut en stor andel vinduer, solceller, solfangere og høyeffektiv balansert ventilasjon med jordvarmekollektor i kombinasjon med avansert vindusstyrt naturlig ventilasjon. Alt for å oppnå størst mulig energireduksjon, gode dagslysforhold og et godt innemiljø.