Nal Mener

Kunnskap og kompetanseutvikling

Arkitekturfaget er omfattende, og endringer i samfunnet og byggebransjen krever at arkitekter stadig tilegner seg og oppdaterer sin kunnskap. Også de ulike byggeoppgavene innebærer stadig utvidelse av arkitekters kompetansefelt.

ARTIKLER