Fra venstre Camilla Moneta, fagsjef i NAL, Kari Bucher, generalsekretær NAL, Inger-Marie Hølmebakk, seniorrådgiver Bufdir og Åse Kari Haugeto, seksjonssjef, Deltasenteret.

NAL og Bufdir samarbeider om universell utforming og inkluderende arkitektur

  Sist oppdatert 19.07.2018
Norske arkitekters landsforbund og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal samarbeide om å bidra til nytenkning og skape økt interesse for universell utforming og sosial bærekraft. Avtalen har et budsjett på nærmere 2,5 millioner kroner fra 2018 til 2021.

Avtalen etablerer en plattform for dette samarbeidet og bidrar til at den statlige aktøren, Bufdir og NAL blir tydeligere for hverandre. Begge har felles interesser i det å skape et sosialt bærekraftig samfunn.

NAL skal levere innhold om universell utforming til kurs, tilby etterutdanning innen fagfeltet, og gjennomføre systematiske spørreundersøkelse om arkitektenes holdninger til universell utforming.

De 2,4 millionene som følger avtalen, som ble signert 15. juni, skal blant annet brukes til å utvikle og drifte et nytt kompetanseutviklingsprogram om inkluderende arkitektur og universell utforming for arkitekter.

– Vi er veldig fornøyd med en avtale som gir oss handlingsrom over flere år til å styrke arkitektenes kompetanse innen universell utforming og inkluderende arkitektur, sier generalsekretær Kari Bucher i NAL.

– Bufdir er fornøyd med at NAL fortsetter sin kompetanseheving om universell utforming blant praktiserende arkitekter. NALs kursvirksomhet er en viktig plattform for å nå arkitektene, både de yngre og de mer erfarne, sier avdelingsdirektør Anna Bjørshol.

– For å nå målet om et universelt utformet samfunn, er det avgjørende at arkitekter utvikler forståelsen for universell utforming på sine premisser. Vi mener NALs kurs er en god plattform der arkitektene får økt sin kompetanse om temaet og de får anledning til å utveksle erfaringer om god praksis.

– Vi ser også frem til å få inn flere målinger om arkitekters holdninger til universell utforming, og se om disse er i endring. Dette er noe både NAL og Bufdir trenger for å forstå hva som må til for å stimulere den videre interessen hos denne gruppen, sier Bjørshol i Bufdir.

Om Bufdir
Bufdir er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Bufdir er et fagdirektorat for likestilling og ikke-diskriminering. Dette inkluderer arbeidet med universell utforming, der Bufdir arbeider sektorovergripende med både en rådgiver- og pådriverrolle. Bufdir deler ut tilskuddsmidler til prosjekter som skal fremme kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon på området universell utforming.