Lærdalsøyri. Foto: Frode Inge Helland

NAL reagerer på konkurranse om Lærdal kulturhus

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 03.03.2020
Norske arkitekters landsforbund reagerer på flere punkter i Doffinutlysningen av arkitektkonkurranse om Lærdal kulturhus, hvor eksisterende bygningsmasse skal videreutvikles til en turistattraksjon og opplevelses- og formidlingssenter med utgangspunkt i den atlantiske villaksen. Konkurransen er utlyst av eiendomsselskapet Øyraplassen 14 AS.

Kort om konkurransen:
Plan- og designkonkurranse: Lærdal kulturhus, opplevelsessenter for villaks, kunst og kultur.
Eiendomsselskapet Øyraplassen 14 AS, i samarbeid med Nasjonalt villakssenter og Flåm AS, ønsker å få utviklet idé- og konseptskisser for å videreutvikle eksisterende bygningsmasse til en turistattraksjon og opplevelses- og formidlingssenter med utgangspunkt i den atlantiske villaksen. Ambisjonen er å skape et spektakulært senter med attraksjonskraft på internasjonalt nivå.

NAL ble kontaktet av flere arkitektkontorer som hadde sett utlysningen, og i januar kontaktet vi Øyraplassen 14 AS og argumenterte med at flere av punktene i utlysningen var lite gode. 

E-post sendt fra NAL til Øyraplassen 14 AS, 14.01.2020:

Til: Eiendomsselskapet Øyraplassen 14 AS
Kontaktperson: Ole Ramshus Sælthun
Gjelder følgende Doffin-utlysning, link: https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-379754

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har inspisert DOFFIN-utlysningen om Konkurranse om Lærdal kulturhus og har mange spørsmål til utlysningen som er uklar og med rammer vi mener er svært ugunsting for fagmiljøet å være med på. Vi har fått flere henvendelser fra våre medlemmer som driver landets fremste arkitektkontorer som sier blant annet: Vi hadde egentlig tenkt å delta, men utlysningen virker såpass useriøs at vi ikke vil prioritere det.

Punkter NAL er svært kritisk til i utlysningen:

  • Den er formulert som en åpen ikke-honorert (bortsett fra evt. premier) plan- og designkonkurranse uten prekvalifisering.
    Man skal imidlertid sende inn dokumentasjon for at man er kvalifisert sammen med løsningsforslagene («erfaring med lignende oppgaver», ellers uklart).
    De som sender inn kan dermed risikere å bli avvist sammen med forslag man investert tid på å utvikle, i realiteten blir man da prekvalifisert eller avvist i ettertid. Dette er for uklart!
  • Det skal ikke være bindinger som opphavsrettigehter etc, og vinnerne har heller ikke anledning til «å benytte løsningforslagene i markedsføring, i presse eller på annen måt uten å innhente oppdragsgivers godkjenning»
  • og: «ved brudd på dette kan oppdragsgiver kreve tilbake hele eller deler av premiesummen…»
  • Det er ikke gitt opplysninger om krav til innlevert materiale, bortsett fra at «Oppdragsgiver ønsker i størst mulig grad visualiserte løsningsforslag.»
  • Det er heller ikke gitt opplysninger om jury.

Kontakt oss gjerne for bistand. Det er ikke dere tjent at landets dyktige arkitekter finner konkurransen som lite attraktiv og useriøs.

Norske arkitekters landsforbunds fagavdeling er landets fremste kompetansesenter innenfor gjennomføring av arkitektkonkurranser og kan yte dere bistand i både forberedelsene og gjennomføring av en slik arkitektkonkurranse.

Vennlig hilsen Norske arkitekters landsforbund V/ konkurranseleder Gisle Nataas

Øyraplassen 14 AS, ved Torbjørn Nielssen, svarer på NALs e-post at de har mottatt våre innvendinger, men kommer til å gjennomføre konkurransen som planlagt med de forutsetningene som er satt opp. NAL mener at arkitekter MNAL som jobber med konkurransen bør være kjent med punktene i NALs skepsis når de leverer inn forslag.