NAL søker erfaren arkitekt til konkurransearbeid og fagutvikling

  Sist oppdatert 05.01.2018
Norske arkitekters landsforbund (NAL) søker en erfaren og engasjert arkitekt til interessante og spennende oppgaver knyttet til NALs konkurransevirksomhet og arbeid med arkitekturfaglig utvikling. Stillingen er et 12 måneders engasjement med mulighet for forlengelse.

Arkitekten vi søker må  ha interesse for og erfaring fra arkitektkonkurranser, helst også fra juryarbeid. Som konkurranserådgiver må du kunne jobbe selvstendig, men i nært samarbeide med NALs konkurranseleder.  Personen vi søker må også ha god arkitekturfaglig forståelse og erfaring fra prosjekteringsarbeid og prosjektledelse. Det er viktig med svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne. Gode kunnskaper og erfaring med bruk av digitale verktøy og en positiv, utadvendt holdning vil være viktig i denne jobben.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede definerte faser av arbeidet med arkitektkonkurranser
 • Veilede oppdragsgivere knyttet til konkurranseprosesser
 • Bistå NALs fagsjef i utviklingsprosjekter, rådgivning og oppfølging i fagpolitiske saker
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av NALs faglige utviklingsprosjekter
 • Gi råd NALs medlemmer i arkitekturfaglige spørsmål

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Master i arkitektur / sivilarkitekt
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Svært gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Omgjengelig, med gode samarbeidsevner og erfaring fra teamarbeid
 • Evne til å arbeide selvstendig og god på ressursdisponering
 • Strukturert, ansvarlig, engasjert og faglig sterk

Den rette personen vil ta del i arbeidet med utvikling av områder som er viktige både for arkitektfaget og NAL som organisasjon.

Stillingen inngår i NALs fagavdeling som i dag består av 13 personer med tverrfaglig bakgrunn. Avdelingens virksomhet omfatter blant annet viktige bidrag til et bærekraftig samfunn, bedrede rammebetingelser for arkitektur og fremme av høy kvalitet i utøvelsen av faget.

Vi tilbyr gode betingelser i et hyggelig arbeidsmiljø og mulighet for bred, faglig utvikling. Opplæring blir gitt.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Petter N. Haug på telefon 928 23 930 / pnh@arkitektur.no eller fagsjef Camilla Moneta på telefon 995 209 74 / cam@arkitektur.no

Kortfattet søknad, gjerne med vekt på kompetanseområde og faglig styrke, samt CV med referanser, sendes til nal@arkitektur.no

Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist 31. januar 2018.

 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. NAL arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser, og har rundt 4300 medlemmer og 14 lokalforeninger. NAL samarbeider med en rekke offentlige og private aktører for å bedre rammebetingelsene for arkitektur, og er en pådriver i arkitekturpolitiske saker. Medlemmer av NAL har rett til å kalle seg arkitekt MNAL.