NAL strategi for uu

Tekst Guro Aalrust Sist oppdatert 13.12.2012
NAL har utarbeidet en strategi for universell utforming som skal sette universell utforming på dagsorden og markere NALs satsning på dette området.

Strategien har vært utformet av representanter fra NALs avdelinger med innspill fra medlemmer, relevante offentlige aktører og organisasjoner. Strategien uttrykker både NALs forventning til medlemmene og hva man kan forvente fra NAL. Målgruppe for strategien er norske arkitekter og NAL som organisasjon. Prosjektet ble støttet av Husbanken.

NALs strategi for universell utforming (pdf)

English version: Inclusive design. NALs strategy (pdf)