Foto: NAL.

NAL Student

  Sist oppdatert 13.11.2019
NAL Student (Studentgruppen) er alle studentmedlemmene i NAL. NAL Student har eget styre med eget budsjett. Styret består av tre representanter fra godkjente skoler i Norge (AHO, BAS og NTNU), samt studentgruppens leder som sitter i landsstyret. Vervet rullerer mellom skolene.

NAL Student
Opprettet 1.7.2015

Fra 1.10.2019 er styret i NAL Student sammensatt slik:

Leder: Silje Lockert (studentrepresentant fra BAS i landsstyret)

Medlemmer:
Charlotte Elisabeth Mellbye (RS-representant AHO)
Rakel Emilie Emhjellen Paulsen (vara RS-representant AHO)
Cathrine Tonseth Sundem (OAF-styremedlem)

Lotte von Hofacker (RS-representant BAS)
Sara Bjørnevik (vara RS-representant BAS)
Aleksander Sund Vågsholm  (BAF-styremedlem)


Kristin Thorvik Thue  (RS-representant NTNU)
Guro Reinaas (RS-vararepresentant NTNU)
Oda Lægran (TAF-styremedlem)

 

Du kan lese mer om aktiviteter og tilbud under medlemssidene.

 

 

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post