Foto: NAL.

NAL Student

  Sist oppdatert 05.02.2019
NAL Student (Studentgruppen) er alle studentmedlemmene i NAL. NAL Student har eget styre med eget budsjett. Styret består av tre representanter fra godkjente skoler i Norge (AHO, BAS og NTNU), samt studentgruppens leder som sitter i landsstyret. Vervet rullerer mellom skolene.

NAL Student
Opprettet 1.7.2015

Fra 1.1.2019 er styret i NAL Student sammensatt slik:

Leder: Lars Hervik Helgesen (studentrepresentant fra AHO i landsstyret)

Medlemmer:
Silje Ekronrud Seim    (RS-representant AHO)
Karoline Manvik Mathisen (vara RS-representant AHO)
Cathrine Tonseth Sundem (OAF-styremedlem)

Silje Lockert (RS-representant BAS)
 XXX   (vara RS-representant BAS)
Aleksander Sund Vågsholm  (BAF-styremedlem)


Anna Lunden Solbjør  (RS-representant NTNU)
Kristin Thorvik Thue  (RS-vararepresentant NTNU)
Marte Nyberget  (TAF-styremedlem)

 

Du kan lese mer om aktiviteter og tilbud under medlemssidene.

 

 

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post