– Vi stiller oss bak og støtter alltid studenter som møter på problemer i studiet. Ingen studenter skal kjenne på følelsen av å ikke ha noe sted å få hjelp, sier Charlotte Mellbye, leder av NAL Student og student ved AHO. Foto: AHO

NAL Student er her for studentene!

  Sist oppdatert 27.02.2021
Gjennom Instagramprofilen @anonymearkitektstudenter har det den siste uken kommet anklager om et usunt studentmiljø ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, og andre arkitektskoler. NAL Student ser alvorlig på disse forholdene, og vil alltid arbeide for å støtte studenter og være deres talerør overfor skolene.

– I anonyme kanaler diskuteres blant annet stress, prestasjonspress og manglende fokus på psykisk helse blant studentene. Dette ser NAL Student alvorlig på. Vi stiller oss bak og støtter alltid studenter som møter på problemer i studiet. Ingen studenter skal kjenne på følelsen av å ikke ha noe sted å få hjelp, sier Charlotte Mellbye, leder av NAL Student og student ved AHO. 

Charlotte Mellbye

NAL Student jobber for å ivareta studentenes interesser, og er studentenes talerør mellom utdanningsinstitusjonene og fremmer også studentenes behov i NAL.

– Vi setter stor pris på at AHO umiddelbart har gjort det klart at de ønsker å kartlegge omfanget av problemene. Det er viktig å vite hvor mange og hva dette dreier seg om, for å kunne forstå hvilke tiltak som må til for å avhjelpe og bedre studentenes studiehverdag. Vi minner om og oppfordrer studenter til å henvende seg til oss med saker der NAL Student kan bistå og videreformidle studentenes interesser og behov, sier Mellbye.

NAL Student har ikke mottatt lignende henvendelser om studentmiljøet ved AHO eller andre arkitektskoler. På grunn av et utfordrende år for mange, er det planlagt et arrangement om stressmestring og psykisk helse for studentene den 10. mars, med psykolog Nora Svenson Paus. Det vil være naturlig å også diskutere den siste ukens hendelser her. Arrangementet er digitalt og vil være tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved AHO, BAS og NTNU. Det vil være mulig å stille spørsmål, også anonymt.    

Via Instagramkontoen har det også kommet krav om at NAL må stå fram i media og si at vi er mot mobbing, trakassering, seksuell trakassering, rasisme og homofobi.
Blant NALs politiske satsningsområder, vedtatt av Representantskapet og landsstyret, er arbeid med sosial bærekraft, likestilling og mangfold grunnleggende; «NAL ser på demokrati, rettferdig fordeling, likestilling og kulturelt mangfold som en forutsetning for god samfunnsutvikling, og vil i tråd med FNs bærekraftsmål fremme disse grunnverdier i organisasjonen, bransjen og samfunnet for øvrig.»

 NAL Student