NALs behandling av personopplysninger ved nyhetsbrev og markedsføring på e-post

  Sist oppdatert 10.08.2018
Behandling av personopplysninger etter ny personopplysningslov juni 2018

Formålet med behandling av opplysningene er å informere om vår organisasjon, våre tjenester, kurs og arrangementer arrangert av NAL og samarbeidspartnere.

NAL har flere nyhetsbrev. Vi registrerer e-post.

I noen tilfeller registrerer vi også navn og arbeidsgiver.

Disse opplysningene blir brukt til å kontakte deg med informasjon i tråd med formålene ovenfor.

For å håndtere våre relasjoner til medlemmer generelt, og for å utføre vår virksomhet som kurs- og arrangementsarrangør, trenger NAL å behandle personopplysninger om deg enten som medlem eller annen bruker av våre tjenester.

Behandlingen av opplysningene etter formålet ovenfor, vil være basert på samtykke fra dem som er registrert og som ikke er medlemmer.

Du kan til enhver tid melde deg av nyhetsbrev og på igjen, via våre nettsider. Vi lagrer opplysningene til de ikke lenger er nødvendige for formålene ovenfor.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger for de formålene som er nevnt ovenfor. Gir du ikke samtykke eller trekker du samtykke tilbake, vil vi ikke rette henvendelser om markedsføring til deg. Vi lagrer opplysningene inntil du trekker samtykket tilbake eller til opplysningene ikke er nødvendige for formålene ovenfor.

Vi vil likevel registrere at du har trukket samtykke tilbake, hvis det er nødvendig for å hindre at vi retter henvendelser om markedsføring til deg.

Vi gir opplysningene til våre databehandlere, se nedenfor. Deres behandling er regulert av en databehandleravtale vi har med dem. Det er vi som bestemmer hvordan de kan bruke opplysningene og de kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn de som fremgår ovenfor.

Rettigheter for de registrerte

Har du gitt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake. Det gjør du ved å melde deg av vårt nyhetsbrev.

Personene vi har personopplysninger om, har rett til å få en bekreftelse om det fra oss. De har også rett til å be om tilgang til disse opplysningene. Har vi gale personopplysninger, kan den registrerte be om at de blir rettet. 

I noen tilfeller kan de registrerte kreve at vi sletter opplysninger om dem. En slik rett har de registrerte blant annet når behandlingen er basert på samtykke som den registrerte trekker tilbake. I noen tilfeller kan de registrerte be om at vi begrenser eller slutter med behandlingen av personopplysninger om dem.

De registrerte kan ha rett til å få utlevert personopplysninger de selv har gitt oss, når vår behandling er basert på samtykke (dataportabilitet).

Du kan lese mer om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettsider (www.datatilsynet.no).

Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysninger ber vi deg ta kontakt slik at vi kan rette opp i dette. Dersom du mener at behandlingen er i strid med personopplysningsloven, kan du kan du klage til Datatilsynet. 

Ta kontakt med oss på nal@arkitektur.nohvis du har spørsmål i forbindelse med dine rettigheter og personopplysninger vi har om deg.

 

Behandlingsansvarlig, kontaktinformasjon og databehandlere

Behandlingsansvarlig er Norske arkitekters landsforbund (org.nr. 844 146 302). Postadresse Josefines gate 34, 0351 Oslo. Du kan sende e-post til: nal@arkitektur.no eller ringe 23 33 25 00.

 

Våre databehandlere:

Webnodes, Pb. 112 Skøyen, 0212 Oslo, www.webnodes.no

Mailchimp,The Rocket Science Group LLC, Atlanta, GA 30308 USA, www.mailchimp.com

Definisjoner

  • Personopplysninger – alle opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til en person
  • Den registrerte – den personen som opplysningene kan knyttes til
  • Behandlingsansvarlig – den virksomheten som bestemmer formålet med og hvordan behandlingen av personopplysninger skal foretas
  • Databehandler – den virksomheten som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig

 

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post