Fra høstens kurs. Foto: NAL

NALs kursvirksomhet

Tekst NAL kurs Sist oppdatert 31.01.2021
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er ledende innen utvikling- og gjennomføring av kurs rettet mot arkitektstanden. Hvert år tilbyr vi 25-30 kurs innen ulike temaområder. Dagens kursvirksomhet er en videreføring av etterutdanningstilbudet NAL Akademiet, som ble opprettet i 1985 for å dekke arkitektens behov for arkitektfaglig etterutdanning og personlig utvikling.

Målsettingen er til enhver tid å tilby et relevant og aktuelt kompetanseutviklingstilbud tilpasset samfunnsutviklingen og behovene til vår målgruppe.

De fleste av våre kursdeltakere er arkitekter og planleggere i privat og offentlig sektor som jobber med prosjektering og planlegging av byggesaker. Mange av våre kurs er aktuelle også for andre beslektede yrkesgrupper, som interiørarkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere, ingeniører og byggherrer.

Deltakelse på kurs i NAL, gir deg i tillegg til kompetanseutvikling, også mulighet for å utvide ditt faglige nettverk. De fleste av våre kurs avholdes i våre lokaler i Arkitektenes Hus. En rekke av kursene strømmes direkte og selges i etterkant som nettkurs. Medlemskap i NAL gir deg en god medlemspris på våre kurs.

Er du ikke medlem av NAL, men ønsker informasjon om våre kurs, meld deg på våre nyhetsbrev her

Faglig ekspertise og deling av kunnskap

For å sikre et så høyt faglig nivå på kursene som mulig, utvikles kursene i samarbeid med eksperter på ulike felt. I løpet av et år har vi flere faste og noen nye samarbeidspartnere, avhengig av kurstema.

Lær av andres erfaringer

Som arkitekter er vi hele tiden avhengig av å lære av hverandre. Derfor er prosjektpresentasjoner sentrale vi våre kurs. Arkitekter/medlemmer deler sin kunnskap, erfaringer og eksempler fra praksis. I tillegg inviterer vi ofte forskere og eksperter innenfor det spesifikke kurstemaet til å bidra med aktuelle innlegg. Ofte har vi en eller flere spesielt inviterte foredragsholdere fra inn- og utland som viser inspirerende prosjekter.

Etterutdanning versus videreutdanning

NAL tilbyr i hovedsak etterutdanningskurs, med tilbud om kursbevis. Dette må ikke forveksles med videreutdanning. For å kvalifisere som videreutdanning må kursene knyttes opp mot et universitet eller en høyskole, da de er de eneste som kan dele ut studiepoeng. NAL har imidlertid hatt et samarbeid med NTNU med tilbud om et videreutdanningsprogram i prosjekteringsledelse i noen år, og tilsvarende program kan bli aktuelle i fremtiden.

Nettkurs

Har du ikke anledning til å komme til våre lokaler på kursdagen kan du kjøpe kurset som strømming og følge det der du er. Passer ikke tidspunktet, kan du kjøpe kurset som opptak. Vi har også utviklet noen rene nettkurs. Ønsker du å samle en gruppe for å ta et kurs sammen, gir vi deg en god gruppepris.

Se oversikten over nettkurs

Se video om pålogging og nettkurs

Dagens kursvirksomhet – en videreføring av NAL Akademiet

Dagens kursvirksomhet er en videreføring av etterutdanningstilbudet NAL Akademiet, som ble opprettet i 1985. Biblioteket var den gangen også en del av Akademiet. Akademiet var organisert med et akademiråd med en leder som hadde det faglige ansvaret og en daglig leder som sto for gjennomføring. I perioden 1988 – 2005 ble 62 faglige tema behandlet, 344 ulike kurs og 59 studieturer gjennomført.

I dag er kursvirksomheten organisert under fagavdelingen med en prosjektleder og en prosjektmedarbeider. Hele NALs fagavdeling bistår som ressurs i både kursutvikling og gjennomføring.

Studér kurskalenderen

På NALs nettsider finner du kurskalenderen under fanen kurs og arrangementer

Her får du god oversikt over hvilke kurstilbud vi til enhver tid har. Vi skiller mellom kurs i sal (rødt) og nettkurs (blått). For å gjøre orienteringen lettere, er kursene sortert i ulike tema/kategorier: Profesjonalisering, lovverk, bolig, prosjektering, inspirasjon, energi og miljø, planlegging, by og stedsutvikling og universell utforming. 

Her kan du lese hvilke betingelser som gjelder for alle NAL's kurs.

Har du ideer til kurstema eller andre innspill?

Send e-post til kursansvarlig Dagny Marie Bakke.

kontakt

 • NALs kursvirksomhet
 • Kontaktperson:
  Dagny Marie Bakke
  Tlf. 481 24 071
  Epost: dmb@arkitektur.no 

  Samarbeidspartnere i 2020:

  • AFF v/ Johan Bang
  • Badeteknisk Forum
  • BUFDIR
  • Direktoratet for byggkvalitet
  • DogA
  • Faggruppen for bygg og anlegg FBA (Nito/Tekna)
  • FutureBuilt
  • Bull advokater AS, v/Anders Evjenth
  • Kluge advokatkontor v/ Grete Gullhaug
  • Lokalforeningene NAF; TAF; BAF og SAF
  • Norconsult v/ Pål Kjetil Eian
  • NMBU v/ Gunnar Ridderstrøm
  • Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)
  • Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
  • NTNU Gjøvik v/ Eskild Bakken
  • NTNU
  • Grønn Byggallianse
  • Universell utforming AS
  • Barbara Hasenmuller
  • Mette Lorange / Bernt Erik Myrvold
  • Link Arkitektur v/ Hanns Johnsrud