NALs vedtekter og instrukser

  Sist oppdatert 13.04.2021
NALs vedtekter fra 1964 ble totalt revidert og godkjent av Representantskapet i 2018. I tillegg ble det vedtatt instrukser og forretningsorden. Siste revisjon i juni 2019 da ny vedtektsmal for lokalforeningene ble godkjent. Denne siden gir en total oversikt over regelverket for NALs samlede virksomhet.

Dokumentene kan lastes opp og leses nedenfor (pdf).

Organisasjonskartet kan lastes ned her

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post