Faksimile fra Aftenposten 25. april 2018.

Når tiden trumfer kvaliteten

Tekst Alexandria Algard Sist oppdatert 25.04.2018
Hvorfor blir det ingen internasjonal arkitektkonkurranse for nye Tromsø Museum?

Debattinnlegg publisert i Aftenposten 25. april 2018.

"Det skal bygges nytt museum i Nord-Norge. Midt i Tromsø sentrum, på Mack bryggeriets tidligere tomt, skal byens og landsdelens nye prestisjeprosjekt stå, men det blir ingen internasjonal arkitektkonkurranse for nye Tromsø Museum. 

I stedet for har Statsbygg, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, lansert prosjektet som en anbudskonkurranse, hvor vinneren kåres basert på referanseprosjekter de siste tre år, og ikke på et spesifikt løsningsforslag for tomten slik arkitektkonkurranser fungerer. 

Vi kan ikke forstå hvordan potensialet i et så viktig bygg, både for Tromsø og Norge, blir avspist med en anbudskonkurranse. 

Derfor har Norske arkitekters landsforbund bedt Statsbygg trekke anbudskonkurransen og relansere prosjektet som en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse.

Stram fremdriftsplan og komplisert prosjekt

Ifølge Statsbygg henger valget av konkurranseform sammen med en stram fremdriftsplan og et komplisert prosjekt. «Et prosjekt til 1.5 milliarder krever erfaring», uttaler Statsbygg til iTromsø 16. april. Det er vi ikke uenige i, men vi mener at et offentlig prosjekt i størrelsesorden 1.5 milliarder kroner er så viktig at løsningsforslagene bør komme fra hele landet og også gjerne internasjonalt.

At nye Tromsø Museum er et komplisert prosjekt tviler vi ikke på, men det var også Operaen og Nasjonalmuseet i Oslo, og disse ble likevel til gjennom internasjonale arkitektkonkurranser.

Ja, jeg tror ikke man ville godtatt noe annet i hovedstaden. Et stort tilfang av ideer på et tidlig tidspunkt i prosessen øker sjansen for nye og innovative løsninger. Vi mener Tromsø fortjener det samme.

Andre regler for Nord-Norge?

Se for deg hvordan Operaen kunne blitt om ikke man hadde tenkt nytt og fritt om hvordan et operahus kan være og Snøhettas løsningsforslag ikke hadde vunnet. Tenk på merverdien Oslos borgere har fått og symboleffekten for byen og landet. 

Hvordan kan skattebetalerne kjenne seg trygge på at de får den beste løsningen i Tromsø, når prosjektet allerede fra starten innskrenker løsningsforslagene?

Temaet drøftes av Erling Dokk Holm i Aftenposten 17. april hvor han sammenligner suksessen til Oslos «suverene» opera og Københavns opera, som han beskriver som «et pompøst bygg som hverken har appell i seg selv, eller som fungerer spesielt overbevisende som et element i byutviklingen». Forskjellen mellom de to er nettopp et bredt tilfang av ideer i tidlig fase. Oslos opera var en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse, mens Københavns opera er en gave fra Maersk, som insisterte på å velge en arkitekt.

De unike løsningene, merverdien for by, region og land, kommer best frem gjennom bred idégenering. Vi forstår at arkitektkonkurranse er tidkrevende og kostnadsdrivende for Statsbygg, men vi mener likevel at det er et fundament for prosjektets suksess.

Samfunnsverdier og merverdi

Er det virkelig slik at tid er viktigere enn kvalitet? At kompleksitet trumfer nyvinning? Er det slike samfunnsverdier vi legger til grunn for byutviklingen og våre offentlige investeringer?

Det er enkelt å måle om det leveres på tidsfrister og fremdriftsplaner, det er mer utfordrende å måle om man klarer å skape et prosjekt som over tid leverer merverdi til omgivelsene og landet.

Det er enklere å stramme inn for å gjøre et komplekst prosjekt håndterbart, enn å kjempe for at bredden av innspill sikres i tillegg til at kompleksiteten håndteres.

Gir vi slipp på samfunnsverdiene for å håndtere tidsfrister og kompleksitet? Eller står vi for at vi skal drive nyvinning og nytenking i våre offentlige prosjekter og lage suverene prosjekter som viser hva Norge er laget av?

Vi mener Norge må være et land hvor vi aktivt jakter merverdier i våre offentlige investeringer – ja, det burde være et minimumskrav.

I store, offentlige investeringer er risikominimering viktig og vi mener det gjøres best ved å sikre at Nord-Norges, Norges og verdens arkitekter kan bidra i et kollektivt idéverksted om mulighetene i Tromsø.

Det aller dyreste er et museum som ikke er den beste løsningen, men som likevel koster 1.5 milliarder. Da er en åpen arkitektkonkurranse en billig forsikring."

 

Alexandria Algard, president i Norske arkitekters landsforbund.