DogA ønsker svar fra praktiserende arkitekter, eiendomsutviklere og byggherrer om deres erfaringer og innspill på bruk av metoder og verktøy. Foto: Sverre Chr. Jarild

Nasjonal spørreundersøkelse fra Doga om medvirkning i plan- og byggeprosesser

  Sist oppdatert 25.03.2021
Bruker- og innbyggermedvirkning er en selvsagt del av god planlegging, men det viser seg ofte krevende i praksis. Design og arkitektur Norge har med hjelp fra Opinion satt i gang en nasjonal undersøkelse blant ulike aktører som er involvert i medvirkningsprosesser i planarbeid.

Målet med undersøkelsen er å styrke veiledningen på medvirkning i plan- og byggeprosesser og sikre videre utvikling av medvirkningsverktøy- og metoder som gir bedre og mer treffsikker involvering av innbyggerne i plan- og byggeprosesser. 

Undersøkelsen er særlig relevant for prosjektet Folketråkk kunnskapsdatabase, som utvikles av Doga i samarbeid med blant andre Norsk Eiendom. Folketråkk er en medvirkningsplattform som skal sikre tidlig involvering av innbyggere, samt styrke dialog og samarbeid på tvers av aktørene i plan- og byggeprosesser. Målet er økt tillit og mindre konflikt, som igjen kan føre til mer effektive prosesser og høyere kvalitet i de bygde omgivelsene.

Kommuner og landskapsarkitekter har besvart undersøkelsen. Nå ønsker Doga å spørre praktiserende arkitekter, eiendomsutviklere og byggherrer om deres erfaringer og innspill på bruk av metoder og verktøy for innbyggermedvirkning. For arkitekter, vil undersøkelsen bidra til å synliggjøre behov og muligheter men også utfordringer knyttet til medvirkningsprosesser, sett fra deres ståsted. Har du lite eller ingen erfaringer knyttet til temaet, er det også interessant å vite.

Vi håper du kan sette av noen minutter til å svare på undersøkelsen – tusen takk!

Klikk her for å komme til undersøkelsen.