Bilde fra konkurranseprogrammet viser området hvor «Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark» skal ligge, sør for Fetsund lenser – ved Glommas bredde.

Nasjonalt fløtingsmuseum - informasjon om juryen

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 15.05.2020
Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Norske landskapsarkitekters forening (NLA) har nå oppnevnt arkitekt MNAL og landskapsarkitenkt MNLA til juryen i konkurransen om Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark.

Juryen i konkurransen består av følgende personer:

  • MiA – Museene i Akershus v/Cecilie Øien, direktør
  • MiA – Museene i Akershus v/Hans Olav Stegarud, avdelingsdirektør Fetsund lenser /Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren /Urskog-Hølandsbanen
  • MiA – Museene i Akershus v/Stein Domaas, konservator /sivilarkitekt MNAL Fetsund lenser /Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren /Urskog-Hølandsbanen
  • Viken fylkeskommune v/Hanne Libak, prosjektleder Mulighetenes arena /Tømmerruta
  • Representant fra Viken fylkeskommune v/Camilla Sørensen Eidsvold, fylkesråd for kultur og mangfold, Viken fylkeskommune.
  • Representant fra Lillestrøm kommune v/ Anne-Berit Haavind, kommunalsjef kultur i Lillestrøm kommune
  • Arkitekt MNAL Øystein Kaul Kartvedt - oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund (NAL)
  • Landskapsarkitekt MNLA Mari Magnus - oppnevnt landskapsarkitekt MNLA fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

Rollen som juryens sekretær vil ivaretas av Norske arkitekters landsforbund (NAL).