Bilde fra konkurranseprogrammet viser området hvor «Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark» skal ligge, sør for Fetsund lenser – ved Glommas bredde.

Nasjonalt fløtingsmuseum - Romhøyder

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 24.06.2020
Spørsmålene som til nå er kommet inn er besvart og publisert på konkurransens hjemmeside.

Romhøyder

Det er kommet inn et spørsmål vedr romhøyder. Oppdragsgiver svarer dette ut, spørsmål 128, for at det ikke skal være noen uklarheter. Både spørsmålet og vedlegget det refereres til («Romprogram_endelig_heights_2020.06.12.xlsx») er vedlagt denne e-post og ligger i konkurransens vedleggsmappe.

128) Spørsmål: Der er i spørgeperioden skabt uklarheder omkring krav til takhøjder i de forskellige rum ( spg. 15, 63, 72 og 81 ) og derfor denne mail. Kan I udsende en revideret rumskema, men ønskede takhøjder for alle rum, eller som min. de rum, der ikke har de generelle 4m? Det er meget vanskeligt at få klarhed over ønskede takhøjder  i de forskellige dokumenter. Svar: Se oppdatert skjema («Romprogram_endelig_heights_2020.06.12.xlsx»). Øvrige rom skal ha normalhøyde ihht. byggeforskriftene. Dersom det er uoverensstemmelser, går høyder angitt i romprogram foran eventuelle høyder som ligger i beskrivelsene.

Videre fremdriftsplan:

  • Frist for å levere:                                                 26.06.2020 kl 12.00
  • Resultat offentliggjøres:                                       Siste del av oktober

 

---


Viktig melding til alle som har meldt sin interesse til konkurransen her /
Important message to all who are registered for the competition here.

MiA/NAL har opprettet en KGV-portal for konkurransen hvor konkurranseutkastene skal leveres inn via KGV som beskrevet i konkurranseprogrammet. Det er viktig alle melder sin interesse i linken under:

  • Konkurranse  237328 - MiA/NAL - Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark - Innleveringsportal/RFT. Link: https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-347483
    Her ligger alle konkurransens dokumenter, alle oppdateringer blir publisert gjennom denne portalen og det er bare gjennom denne konkurranseutkastene kan leveres inn som beskrevet i konkurranseunderlaget.

Merk: Det er bare i innleveringsportalen en vil kunne levere inn konkurranseutkastene den 26.06.2020.

Se all informasjon om konkurransen på konkurransens hjemmeside:

Konkurransens hovedside
Konkurranseprogram og vedlegg er tilgjengelig etter at man har meldt sin interesse på konkurransens hovedside (KGV).