Nasjonalt fløtingsmuseum - spørsmål og svar 2020.04.03

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 03.04.2020
Spørsmålene som til nå er kommet inn er besvart og publisert på konkurransens hjemmeside. Det er også viktig informasjon om konkurransens innleveringsportal.

Spørsmål og svar
Last ned kopi av dokumentet her: "Spørsmål og svar_Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark_oppdatert 2020.04.03".
Alle spørsmålene og svarene er samlet i ett dokument, med de nyeste spørsmålene og svarene nederst i dokumentet. Dokumentet ligger i konkurransens vedleggsmappe.

Viktig melding til alle som har meldt sin interesse til konkurransen her /
Important message to all who are registered for the competition here.

MiA/NAL har opprettet en KGV-portal for konkurransen hvor konkurranseutkastene skal leveres inn via KGV som beskrevet i konkurranseprogrammet. Det er viktig alle melder sin interesse i linken under:

  • Konkurranse  237328 - MiA/NAL - Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark - Innleveringsportal/RFT. Link: https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-347483
    Her ligger alle konkurransens dokumenter, alle oppdateringer blir publisert gjennom denne portalen og det er bare gjennom denne konkurranseutkastene kan leveres inn som beskrevet i konkurranseunderlaget.

Merk: Det er bare i innleveringsportalen en vil kunne levere inn konkurranseutkastene den 26.06.2020.

Se all informasjon om konkurransen på konkurransens hjemmeside:

Konkurransens hovedside
Konkurranseprogram og vedlegg er tilgjengelig etter at man har meldt sin interesse på konkurransens hovedside (KGV).