Flere søkemuligheter

Eksperimentell bolig i eget mikroklima

Publisert av: Stina Sønvisen og Evy Mårnes / Husbanken Sist oppdatert 08.10.2014

Familien Hjertefølger har bygd et svært spesielt hus av leire og halm (cob) inni en glassklokke på Sandhornøya i Gildeskål kommune i Nordland. De ønsker et hus bygd av nedbrytbare materialer som ramme rundt sin jordnære, selvforsynte livsstil. En rekke nye materialer og teknikker testes ut i pilotprosjektet.

Korte fakta

  • Arkitekt: Thomas Kristiansen
  • Prosjektperiode: 2013 - 2014

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunnen for prosjektet var utbyggernes ønske om å utnytte lokale, naturlige og nedbrytbare byggematerialer som ikke kan brenne eller utsettes for skadedyr, som ikke griper mye inn i naturen og som gir et gunstig innemiljø med regulert luftfuktighet og temperatur.

Bygget er oppført i tre etasjer der kjeller er bygd opp i Leca. Første og andre etasje har en bærende konstruksjon av tre der veggene er isolert med cob, en blanding av leire, halm og sand. En ytre klimasone av glass er hvelvet over bygningen. Domen fungerer som klimaskjerm mot selve bygget og gir et halvklimatisk ytre rom som utnytter solenergien og gir mulighet for produksjon av mat. Drivhuset vil produsere kortreist mat til eget bruk, og plantene vil på sin side tilføre inneluften oksygen.

Prosjektet er et godt eksempel på miljø- og energivennlig bygging på grunn av sin uvanlige tilnærming til spørsmålene om redusert energiforbruk, redusert vannforbruk, samt bevisst valg av kortreiste, ukonvensjonelle materialer. Det er også interessant at domen er en klimasone som gir mulighet for dyrking av mat.

Økonomi og finansiering

Prosjektet syntes så lovende og interessant etter forhåndskonferanse og søknad at Husbanken ønsket å utprøve dette. Prosjektet har mottatt 3 054 000 kr i grunnlån fra Husbanken.
Utover dette er bygget finansiert av Gildeskål Sparebank.

Totale byggekostnader inkludert egeninnsats ifm bygging var først anslått til kr 3 985 000 kr. Denne prisen inkluderer kostnad for kjøp av tomt og vei. Bygget ble en halv million kroner dyrere enn beregnet på grunn av at arbeidet med cob tok lenger tid enn antatt, noe som også medførte økte byggelånsrenter. Kostnadsmessig ligger bygget likevel lavere enn tradisjonelle boligbygg av samme størrelse.

Erfaringer

Vannbåren varme er kjent, men måten vannet varmes for bruk i dette systemet er nytt. Reisverket er i tre og oppført tradisjonelt, men isolering/kledning i cob er uvanlig i norsk byggemiljø.

Ventilasjonsanlegget og overflatematerialene er naturlige. Grunnlagsmaterialet for valg av globen som glassbygg/klimasone er godt underbygget i søknaden til Husbanken. En slik konstruksjon er ukjent i Norge og prosjektet med resultater vil følges nøye.

Bygget ble innflyttet ved årsskiftet 2013/2014 og erfaringer med spart energi og andre faktorer er ennå ikke målt. Det har heller ikke vært mulig verken for Sintef Byggforsk eller Unikus å gi noen nøyaktig energiberegning på grunn av at naturhuset står i et passivt oppvarmet miljø som varierer.  Energiforbruk vil registreres og kommer fram over tid.

Energi

Huset står tørt og uten ytre påvirkninger fra vind og snø, beskyttet av glassdomen. Solenergien gir et passivt oppvarmet miljø og skal kunne fungere som passivhus i store deler av året.

For å holde en jevn temperatur i glasshuset hentes luft fra gjennom en tilluftskulvert. Et par-tre meter under bakken ligger et 90 m langt rør som all luften strømmer gjennom, noe som bidrar til å minske temperatursvingningene i den tilførte luften. På varme dager kjøles luften ned til den temperaturen som er i kulvertens omsluttende jordmasser. På kalde dager vil vinterluften varmes opp til temperaturen som de omkringliggende jordmassene holder. Når solen skinner og luften i domen varmes opp, åpnes termostatregulerte luker i glasstaket seg automatisk. Fuktig luft strømmer ut og kjølig tørrere luft kommer inn gjennom kulverten. Ved behov om vinteren fyres det i peisen inne i huset for å heve temperaturen utover det som tilluftskulverten sørger for.

Det skal også etableres solfangere som lager varmtvann som blir lagret i varmtvannstanker. Dette varmtvannet kan brukes til tappevann og oppvarming i gulv (vannbåren varme). Om vinteren forsyner vedovnen i bolighuset det samme systemet med varme.

Konstruksjon og materialbruk

Reisverket er i tre og oppført tradisjonelt, med isolering/kledning i cob. Coben er laget av leire, halm og sand fra nærområdet. Ventilasjonsanlegget og overflatematerialene er naturlige.

Grunnlagsmaterialet for valg av globen som glassbygg/klimasone er godt underbygget i søknaden til Husbanken.

Alle innvendige overflater er pusset med kalk. Kalk opptar fukt i rommet og slipper den støtvis ut igjen, noe som bidrar til fuktregulering i rommet

Vann og avløp

Boligen håndterer sitt eget gråvann (vann fra dusj, oppvask, håndvask) og sortvann (kloakk) på stedet ved tanker plassert i kjeller i bygget. Systemet gjør at overløpsvann fra septiktanken går inn i et lukket plantesystem hvor det filtreres og renses til det kommer ut så rent at det brukes til vanning av grønnsaker i glasshuset. Det avrensede våtmarksanlegget krever lite stell og trenger kun tilført energi fra sola.

Universell utforming

Bygget er universelt utformet etter retningslinjer fra 2011 som er lik dagens krav (2014). Søkerne fikk tilsagn i 2011 da det ikke var arealbegrensning. Bolighuset er på 205 m2 BRA og er større enn dagens arealgrense på 150 m2 BRA


ENERGI

Energiforbruk: Ikke beregnet.
Energikilder: Solenergi og vedovn.

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Kr 4.485.000,- inkl egeninnsats

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Sandhornøya
Kommune: Gildeskål
Prosjektperiode: 2013 - 2014
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Ingrid og Benjamin Hjertefølger
Arkitekt: Thomas Kristiansen
Hovedentreprenør: KB Bygg AS
Underentreprenører: Domen levert av Solardome, England
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Husbanken i samarbeid med NAL.