Konkurransens vinnerutkast Langhuset+Langbryggen av Karres en Brands, Hilversum, Nederland

Nederlandsk kontor vant

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 02.11.2020
Karres en Brands fra Hilversum i Nederland vant den åpne arkitektkonkurransen om Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark.

Det kom 136 konkurranseutkast inn innen fristen. Vinneren av konkurransen og øvrig premierte ble offentliggjort under et arrangement i Lillestrøm 9. oktober 2020.

Følgende punkter vil juryen fremheve med Langhuset+Langbryggen som har vært avgjørende for at forslaget ble utpekt som vinnerprosjekt: Langhuset+Langbryggen er et særdeles godt løst
forsalg, med varige kvaliteter. Bygget er inspirert av vassdragets trehusbebyggelse knyttet til tømmerfløting og landbruk, og evner å gi typologien et fornyet uttrykk. Langhuset+Langbryggen har særpreg, men på en måte som allikevel gir rom for å videreutvikle det omliggende konseptet etter behov senere. Prosjektet ligger vakkert og nennsomt i landskapet, med gode utstillingsrom og en planløsning med gode grep som gir en fleksibel arealutnyttelse. Den gjennomgående bryggen går fra parkeringsplassen til elva, og er et enkelt, men elegant grep.

Last ned hele juryens rapport her.

Konkurranseutkastene ble vurdert av en bredt sammensatt fagjury og anonymitetsprinsippet har konsekvent blitt ivaretatt. Juryen bestod av følgende personer:

 • Cecilie Øien, direktør, Museene i Akershus
 • Vidar Mørch, kommunikasjonsdirektør, Museene i Akershus
 • Stein Domaas, konservator /sivilarkitekt MNAL, Museene i Akershus, Fetsund lenser /Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren /Urskog-Hølandsbanen
 • Hanne Libak, prosjektleder Mulighetenes arena / Tømmerruta, Viken fylkeskommune
 • Anne-Berit Haavind, kommunalsjef kultur, Lillestrøm kommune
 • Øystein Kaul Kartvedt, arkitekt MNAL, oppnevnt fra Norske arkitekters landsforbund
 • Mari Magnus, landskapsarkitekt MNLA, oppnevnt fra Norske landskapsarkitekters forening

Gisle Nataas, arkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund var juryens sekretær.

Juryen hadde til disposisjon et samlet beløp på NOK 1.500.000 og har fordelt beløpet etter eget skjønn på følgende måte:
Vinnerutkastet ble tildelt NOK 700.000. To utkast fikk delt 2. plass og tildelt NOK 250.000 hver og tre utkast ble innkjøpt for NOK 100.000. Ved åpning av  navnekonvoluttene viste det seg at vinnerutkastet, premierte og prosjekter med hedrende omtale var levert inn av arkitekter med adresser i Nederland, Norge, Danmark, England og Tyskland.

1. premie / konkurransens vinner / 700 000 NOK

Delt 2. premie av 250 000 NOK

 • Motto: Vitenstien av Rørbæk og Møller arkitekter A/S, København
 • Motto: Redet av HRTB arkitekter, Oslo

Innkjøp av 100 000 NOK 

 • Motto: Alt flyter av Atelier Lorentzen Langkilde, København
 • Motto: Vann vann - tømmer og land av Verk Arkitektur, Eidsberg, / Chris Worsfold, London
 • Motto: Tømmervasen av Lipinski Architects, København / A.C.B., København / Tobias Laukenmann, Tyskland

Hedrende omtale

 • Motto: Driv av White arkitekter Oslo/Gøteborg / Luxigon, Paris
 • Motto: Atriet av Vinnes arkitekter AS, Oslo
 • Motto: Alfeios av Fairminer, Oslo / PML Arkitektur as, Oslo

NAK 530 Nasjonalt fløtingsmuseum - Nye Fetsund Lensemuseum_03
Situasjonsplan av konkurransens vinnerutkast “LANGHUSET+LANGBRYGGEN” av Karres en Brands, Hilversum, Nederland

Kort om konkurranseoppgaven
Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark vil bli Norges
fremste destinasjon og kompetansesenter for kultur- og naturarv der vi
formidler historien om industri, tømmerfløting og våtmark. Det nye museets
beliggenhet er ved Nord-Europas største innlandsdelta, litt sør for Fetsund
lenser – ved Glommas bredd.
Tomta ligger nær elven, er relativt flat, og har en strandlinje mot Glomma på
ca. 400 meter. Et vegetasjonsbelte i grensen mot syd skjermer naturlig mot
boligbebyggelsen lengre syd. Det nye museet vil være et nasjonalt
fløtingsmuseum og et ledende senter for forskning, dokumentasjon,
forvaltning og formidling av kunnskap om den lokale, regionale, nasjonale og
internasjonale fløtingshistorien og den immaterielle historien knyttet til
dette. Målet med Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark er å
øke bevisstheten rundt hvor verdifulle våtmarker er, både som leveområde
for planter og dyr, og som viktig naturressurs for mennesker. Kulturlandskap
er en del av vår naturarv og må vernes om.

NAK 530 Nasjonalt fløtingsmuseum - Nye Fetsund Lensemuseum_04
Illustrasjon av konkurransens vinnerutkast Langhuset+Langbryggen av Karres en Brands, Hilversum, Nederland

Prosjektet Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Museene i Akershus og kommunene Lillestrøm og Rælingen.