Åpen plan og designkomkurranse om Nedre torg Ski. Illustrasjon fra konkurranseprogrammet. Illustrasjon: Ski kommune.

Nedre ski torg – program oppstartsmøte 30.01.2019 klokken kl 12.00

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 29.01.2019
Oppstartsmøte og tomtebefaring finner sted onsdag 30.01.2019. Oppmøte i Rådhusets foajé kl 12.00. Det vil være mulig å parkere ved tomten mot parkeringsavgift.

Program oppstartsmøte

12.00 - 12.40 Ski rådhus, foajé

  • Norske arkitekters landsforbund (NAL) v/ Gisle Nataas og Ski kommune v/ Emma  Andreasson ønsker velkommen.
  • Ski kommune v/ Emma  Andreasson formidler intensjonen med konkurransen og gjennomgår kort konkurranseprogrammet og informerer om konkurransens vedlegg.
  • Norske arkitekters landsforbund (NAL) v/ Gisle Nataas gjennomgår konkurransetekniske forhold og om selve konkurransegjennomføringen.

12.40 – 14.00 Tomtebefaring.        

  • Emma  Andreasson leder tomtebefaringen av konkurranseområdet.

  • Diskusjon og spørsmål 

    Det legges opp til at deltakerne kan stille spørsmål i forbindelse med befaringen. Spørsmål vedr oppstartsmøte må i sendes til konkurransefunksjonær via konkurransens portal på MERCELL innen torsdag 04.02 innen kl 12.00. Svar på alle spørsmål vil bli publisert på konkurransens portal på MERCELL en uke etter denne fristen. Spørsmål som gjelder tekninske forhold vedr. innleveringen kan stilles helt frem til innleveringsfristen.

14.00  Slutt                

Påmelding
Ski kommune ønsker en påmelding av kontorer som ønsker å følge befaringen og med opplysninger hvor mange som kommer. Påmelding sendes til konkurransefunksjonær via konkurransens portal på MERCELL. Frist for påmelding: Onsdag 30.01, klokken 10.00.

 

Velkommen!