Nedre torg Ski - NB: Ny dato oppstartsmøte

Tekst Ski kommune / Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 18.01.2019
Oppstartsmøte og befaring Nedre torg i Ski er flyttet fra 23.01.19 til 30.01.19!

Ski kommune har vurdert at dato for tomtebefaring kommer noe raskt etter utslynigsdato for konkurransen. og har derfor besluttet å flytte tidspunktet for tomtebefaringen frem til onsdag 30.01.2019 kl 12.00.

s 29 i konkurranseprogrammet blir da:

Befaring
Befaring finner sted onsdag 30.01.2019. Oppmøte ved hoverinngang Ski Rådhus kl 12.00. Frist for spørsmål etterbefaring er mandag 04. februar 2019 kl 12.00. De spørsmål som er innkommet innen fristen etter befaring vil bli samlet opp, besvart under ett og publisert i Marcell senest 1 uke etter spørrefrist. Spørsmål som gjelder tekninske forhold vedr. innleveringen kan stilles helt frem til innleveringsfristen.