Flere søkemuligheter

Transformasjon av verneverdig industribygg langs Akerselva

Published by: Iselin Ekman Last updated 03.02.2016

I det nye kulturkvartalet langs Akerselva har intensjonen vært å skape en ny arkitektur innenfor skallet av den gamle. Bygget vant Oslo bys arkitekturpris i 2013.

Short facts

  • Architect: Spacegroup Arkitekter A/S
  • Landscapearchitect: Sundt & Thomassen AS
  • Project duration: 2012
  • Area: 4800 m2 (bruksareal BRA)

Prosjektbeskrivelse

Nedregate kulturkvartal er et omfattende transformasjonsprosjekt der de bevaringsverdige industribygningene i Nedre gate 5-7 langs Akerselva i Oslo har fått nytt innhold. Byggene huset opprinnelig en tekstilfabrikk og er tegnet av arkitektene Ekman & Smith i 1896-99. På denne tiden var elva et viktig samlingspunkt for ulike typer industri, og den raske fremveksten av bygninger ga området kallenavnet ”Ny York”. Etter avviklingen av Akerselva som industrielt senter, har området de seneste årene fått nytt liv som en av Oslos nye kulturakser.

Prosjektet har som intensjon å gjenskape områdets tidligere posisjon som kraftsenter langs elva. Programmeringen, planen og arkitekturen er ment å skape rammen for et levende og dynamisk kvartal der kunst, kultur og film kan møtes og utfordre hverandre. Kulturkvartalet består av to bygninger adskilt av en gangvei. Bygningen sør for gangveien inneholder Signal Mediahus for filmproduksjon, animasjon, lyddesign og distribusjon i den vestre delen og utstillingslokale for OCA (Office for Contemporary Art) i den østre. Bygningen nord for gangveien inneholder kontorlokaler, en kafé og Ny York barnehage.

Den overordnede planen for bygningene kobler hver delsone til det offentlige rom med et uprogrammert åpent rom. Dette gir tre unike rom for kollektive og individuelle aktiviteter, som åpner for allsidig bruk og interaksjon. Hovedbygningens karakteristiske sagtaksform åpnet for etableringen av mesaninetasjer hvor lysinnfallet fra de bratteste takflatene gir gode dagslysforhold til kontorarealene. Dens siste delen av takflaten mot vest er forlenget og bygget i glass slik at det dannes et transparent tak over tre åpne etasjeplan. I OACs store utstillingsrom er eksisterende takkonstruksjonen og teglvegger eksponert og bevart.

Signal mediahus
Mediehuset er et kollektiv av konkurrerende filmstudioer og rommer ulike funksjoner som produksjon, animasjon, lyddesign og distribusjon. Eksisterende bygg er bevart og tidligere nedbrent del av bygget er gjenskapt i en ny fortolkning. Under ett nytt glasstak er en ny konstruksjon satt inn i skallet av den gamle. Både det historiske og det nye er tydelig arkitektonisk definert. Et sentralt, gjennomgående rom kobler alle byggets sentrale funksjoner sammen via en trapp og rommer en lounge, en vertikal hage og en kafé. I tillegg fungerer rommet som lyskilde for de dypeste delene av bygningen. Den romlige organiseringen følger lyset: kinoen er plassert i kjelleren. Redigeringsrom, studioer og animasjonsfasiliteter ligger på bakkeplan, mens kontorer og showroom ligger i de øverste etasjene som er åpne og gir visuelle forbindelser mellom de ulike byråene.

OCA (Office for Contemporary Art)
OCA er en unik offentlig plattform for utveksling mellom internasjonale kuratorer, artists in residence og det nasjonale kunstmiljøet. Det historiske rommet er hentet frem, materialene fremhevet og en nytt element er tilført: en stor trapp av massive treplanker. Trappen fungerer som auditorium og er også overgang mellom OCAs kontorer og prosjektrommet. Trappen inndeler rommet i tre soner. Selve trappen fungerer auditorium for foredrag og omvisninger, samtidig som den fungerer adkomst under trappen ligger det et leserom og et bibliotek mens det omkringliggende rommet fungerer som utstillingslokale.

Ny York barnehage
Barnehagen er en kulturbarnehage med fire baser, organisert rundt et dobbelthøyt fellesrom mot elven. En stor auditoriumstrapp for samlinger med musikk, teater, film, lek og dans formidler kontakt mellom etasjene. Barnehagen rommer 65 barn og har temarom for kunst, kultur, natur og mangfold. Lokalene er bygget opp for barns opplevelse og bruk av rommet. Skalaen er bevisst manipulert i en kontinuerlig sekvens av komprimerte og åpne rom. Det store rommet skaper en samlet ramme hvor variasjon i plan og snitt gir intime rom for små grupper og steder som kun er tilgjengelig for barn. Auditorietrappen er et stort møbel i rommet og definerer ulike rom over, under og rundt seg.

Nedregate kulturkvartal var blant de nominerte till Statens Byggeskikkpris i 2013 og vant Oslo bys arkitekturpris samme år.

AREA AND VOLUME

Area: 4800 m2 (bruksareal BRA)
Net internal area 4800 m²

ENERGY

Energy sources: Varmepumpe luft-luft (i kombinasjon med jordvarme)

PROJECT DETAILS

Street address: Nedregate 5-7, 0551 Oslo
Municipality: Oslo
Project duration: 2012
Status: Completed, Protected by law
Project type: Reuse / rehabilitation / transformation
Building type (function): Museum , Office building

PROJECT TEAM

Developer / client: Signal Mediahus ANS
Architect: Spacegroup Arkitekter A/S
Landscapearchitect: Sundt & Thomassen AS
Energy consultants: Norconsult AS
Consultants: Rambøll AS (RIB) | Ingenius AS (RIV) | Norconsult AS (RIBr)
Drawings may contain errors and may not be in accordance with local law or building code. Drawings are copyrighted and for inspiration purposes only. National Association of Norwegian Architects is not responsible for any damage og loss caused by the any type of use of drawings available online.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.