Belinda Tato fra Ecosistema Urbano er en av foredragsholderne på Arkitekturdagen

Neste versjon arkitekt

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 04.06.2014
Årets Arkitekturdag har tittelen Neste versjon Norge. Konferansen skal belyse sentrale spørsmål for utvikling av et bærekraftig samspill mellom bygd, forsted og by. Vi har invitert en rekke spennende foredragsholdere som vil vise eksempler på hvordan arkitektfagene kan bidra i utviklingen av ny kompetanse i næringslivet, en ny livsstil og en ny arkitektur.

Dominic Balmfort, Belinda Tato, Helen & Hard og Roar Svenning er fire av foredragsholderne som kommer til Arkitekturdagen i Bergen 11. september. De har ulike erfaringer med bærekraftig stedsutvikling og hvordan arkitekter og ny arkitektur kan bidra til en positiv endring av bygde- og lokalsamfunn.

dominic balmfortdominic balmfortdominic balmfort- Arkitektenes arbeid med å identifisere, forstå og svare på samfunnsmessige utfordringer blir stadig mer avgjørende, sier Dominic Balmfort.

Som arkitekt har Balmfort arbeidet i flere store engelske og danske arkitektkontorer. Nå eier han og leder leder susturb – et rådgivningsfirma for bærekraftig designstrategi- og byutvikling. Han er også en av personene bak den engasjerende kortfilmen ”Re-dane” som handler om matproduksjon og en alternativ utvikling av den danske bygda.

Belinda Tato har jobbet med by- og stedsutviklingsprosjekter i flere steder av verden. Hun er er leder av Ecosistema Urbano, et prisbelønnet spansk arkitektkontor med base i Madrid. Etter å ha vunnet konkurransen om Stortorget på Hamar, videreutviklet de ideen til et deltakelsesprosjekt for den framtidige utformingen av torget, til prosjektet Dreamhamar. En av metodene de brukte var en nettverksdesign-prosess. Gjennom å øke bevisstheten om urbane prosesser, koble lokalsamfunnet med det internasjonale digitale samfunnet ble det tilrettelagt for en rik diskusjon om Hamars framtid. Belinda Tato er en anerkjent og inspirerende foredragsholder. Hun er gjesteprofessor ved flere arkitektskoler, blant annet Harvard.

2014.02_Illustrasjon-kaikantDet sies om Roar Svenning at han tenker lengre og mer spennende enn de fleste. Han er sauebonde og gründeren bak Bygda 2.0 og Stokkøya sjøsenter på Trøndelagskysten. Bygda 2.0 er et fullskala laboratorium for det å bo, arbeide og leve. Det langsiktige potensialet er en vitalisering og synliggjøring av den norske landsbygda på en positiv måte. Stokkøya sjøsenter tegnet av Pir II har fått omtale i flere internasjonale tidskrifter og aviser. Nå er Svenning og Pir II i gang med å planlegge en rekke med nye kystboliger.

- Vi vil lage en ny versjon av bygda – en versjon som gjør det attraktivt å bosette seg og bli, sier han. God arkitektur ser de som et avgjørende virkemiddel for å få det til å fungere.

Med prosjektet ”Ildsjeler” ville Helen & Hard sette bærekraft i et større perspektiv. Arkitekfirmaet kartla 25 ildsjeler over hele landet. Felles for disse ildsjelene var at de kunne forene idealisme med lønnsomhet. Svein Lillengen fra Brekstad var en av disse. Han har i 20 år forsket på biogass, økologisk landbruk og økologisk gjødsel. Nå jobber Helen & Hard sammen med Lillengen og flere ildsjeler med en bærekraftig stedsutvikling på Brekstad, hvor blant annet sjøpromenaden skal utvikles. Metoden er å generere relasjonelle prosesser, en gjensidig utveksling med omgivelser og brukere. - Arkitekturen ikke et spørsmål om fysisk form, men en måte å tenke på, sier Helen & Hard.

Før sommeren får du en oppdatering om flere nye foredragsholdere.

Meld deg på Arkitekturdagen 2014

H&H_illustrasjon_1H&H_illustrasjon_1
Skisse fra Helen & Hard/Lala Tøyen sitt forslag for utvikling av kystbyen Brekstad.