Eivind Selvig er blant foredragsholderne på kurset om miljøvennlige materialvalg 10. februar 2021. Foto: Civitas

- Nødvendig med materialstrategier

  Sist oppdatert 25.01.2021
Hvordan kan vi gjøre mer bevisste og miljøvennlige materialvalg? 10. februar deler blant andre Eivind Selvig i Civitas kunnskap om hvordan vi kan bygge med lavere klimagassutslipp.

Til heldagskurset Miljøvennlige materialvalg har vi invitert eksperter som deler sine erfaringer og sin kunnskap om bruk av miljøvennlige materialer i store prosjekter.

Eivind Selvig fra Civitas vil presentere hovedfunnene i en ny rapport fra UNEP International Resource Panel om betydningen av materialbruk i bygg. 

 - Den viser blant annet at dersom vi skal nå halvannengradersmålet, så er det nødvendig å se på materialbruk og satse på sirkulære bygg og ombygging, sier han.

Selvig er naturviter og utdannet geolog, men de siste 20 årene har han jobbet med bygg og klimagassutslipp og er en erfaren foredragsholder.

- Jeg vil gi kursdeltakerne noen idéer til hvordan de kan lage materialstrategier, og vise hvordan de kan beregne klimagassutslipp og finne utslippsbærere. Det er nødvendig å ha en klar formening om materialbruk og utslipp tidlig i byggeprosjektene, sier han.

I kurset presenterer vi også noen interessante materialvalg i både norske og tyske prosjekter, blant annet bærekraftig bruk av leire. Leire brukes nå profesjonelt i flere europeiske land, og har vist seg å være et vellykket valg blant annet for helse- og omsorgsbygg.

Kurset er utviklet i samarbeid med arkitekt MNAL, Barbara Hasenmüller.

Se hele programmet og meld deg på.