2015: Trollstigen Vandring og utsiktspunkt. Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS.

Nominering til A. C. Houens fonds diplom

Tekst Annicken Vargel Sist oppdatert 22.11.2018
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Norske arkitekters landsforbund ønsker å invitere til nominasjon av byggeprosjekter til A. C. Houens fonds diplom for god arkitektur. Prisen er Norges eldste og en av de mest prestisjefulle utmerkelsene innen arkitekturfeltet.

Diplomet ble opprettet etter testamentet til forretningsmannen og legatstifteren Anton Christian Houen i 1893 og deles ut hvert 3. år; første gang i 1904 og sist i 2015. Ifølge retningslinjene for Houens fonds diplom skal prisen tildeles arkitekter som står bak «utkast til bygninger og ferdig oppførte bygninger eller bygningsgrupper, og annen fysisk formgivning, som er fremragende, selvstendige og arkitektonisk gjennomførte arbeider». Nasjonalmuseet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å forvalte diplomet og utnevne en fagjury i samarbeid med NAL. Diplomet deles ut av Kulturdepartementet ved kulturministeren, etter innstilling fra Nasjonalmuseet. Prisutdelingen vil finne sted mai/juni i 2019.

Kriterier for nominasjon:

• Byggeprosjektene skal være ferdigstilt i perioden f.o.m januar 2009 t.o.m desember 2016. 

• Byggeprosjekter oppført i Norge i overnevnte periode, tegnet av et norsk eller utenlandsk arkitektkontor.

• Byggeprosjekter oppført i utlandet i overnevnte periode, tegnet av et norsk arkitektkontor.

• Byggeprosjekter som fremviser høy arkitektonisk kvalitet; «utkast til bygninger og ferdig oppførte bygninger eller bygningsgrupper, og annen fysisk formgivning, som er fremragende, selvstendige og arkitektonisk gjennomførte arbeider» jfr fondets retningslinjer. 

Frist for innsendelse av nominerte prosjekter: 23. november 2018.

Nominerte forslag sendes til Gisle Nataas i Norske arkitekters landsforbund, e-post gna@arkitektur.no.

Legg ved informasjon om:

• Prosjektets navn

• Prosjektets adresse

• År for ferdigstilling av prosjekt

• Navn på arkitekt / arkitektkontor

• Lenke til (arkitektens) hjemmeside med en oversiktlig prosjektpresentasjon. Alternativt: vedlegg med maks fem bilder og tegninger som illustrerer arbeidet på en best mulig måte.

• Tekst og begrunnelse for nominasjon på maksimalt 200 tegn.