Nord-Norsk arkitekturpris går til kaviarfabrikken

  Sist oppdatert 07.12.2020
Det var god deltakelse i Rødbanken i Tromsø, samt digitalt, da Nord-Norsk arkitekturpris 2020 ble delt ut. Prisen gikk til kaviarfabrikken i Henningsvær

Nord-Norsk arkitekturpris (NNA) ble grunnlagt for å fremme god arkitektur og gode bygningsmiljøer i Nord-Norge, og er blitt utdelt siden 1976. De klimatiske forholdene tilsier at løsninger som fungerer lenger sør i landet ikke nødvendigvis fungerer i nord, og store avstander har vanskeliggjort tilrettelegging utenom det absolutt nødvendige. Det er dermed også god grunn til å trekke frem de arkitektoniske eksempler som gjør det lille ekstra.

Årets vinner av Nordnorsk Arkitekturpris er Kaviarfabrikken i Henningsvær der arkitekt Petter Hoff og oppdragsgiver Venke Hoff har realisert et spennende prosjekt med god hjelp fra lokale rådgiverne, leverandørene og håndverkerne. Juryen uttaler følgende:

"Prosjektet styrker det lokale fiskeværet og Lofotens identitet som kulturell arena - i skjæringen mellom tradisjonelle primærnæringer og en åpning mot en fremtid der de historiske kulturelle lagene blandes med nye næringer og nye kulturuttrykk. Samtidig står bygget og prosjektet kompromissløst plantet i det nordnorske landskapet.

Kaviarfabrikken ble drevet av Mathilde Bordevich, som fra 1950 produsert lofotpostei og andre fiskeprodukter. Kaviarfabrikken var en viktig arbeidsplass i nærmiljøet, særlig for kvinner og unge som ikke jobbet på sjøen. Bygget ligger værhardt til, og stod til forfall etter at driften opphørte på 90-tallet – frem til Venke Hoff kjøpte bygget i 2007. Hun hadde på det tidspunktet ingen klar idé om hva den skulle brukes til, men hadde en formening om at bygget hørte kunstverdenen til.

Juryen mener Kaviarfabrikken er et utmerket eksempel på arkitektur som oppfyller kriteriene for ’Nordnorsk arkitekturpris’. Prosjektet viser en respektfull transformasjon av et eksisterende bygg og en evne til å forstå den betydningen fabrikken har hatt for Henningsvær. Samtidig er bygget videreutviklet på en måte som setter standard for hva som er mulig å få til – både for gamle forlatte bygg, og av ny kulturaktivitet i tradisjonelle fiskevær."

kaviar2

kaviar3

Foto: kaviarfabrikken