Nordea Direct setter ned rentene

  Sist oppdatert 25.03.2020
Nordea Direct har valgt å sette ned renten på boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng.

13. mars kuttet Norges Bank rentene for å bidra til å skape økonomisk stabilitet i et marked i en ekstraordinær situasjon. Vi følger Norges Banks signaler og markedet forøvrig og setter derfor ned renten på boliglån med flytende rente.

Rentenedsettelsen vil få effekt fra 8.mai for nåværende boliglånskunder og vil endres fra 23.mars for nye lån. Rentene på innskudd vil også settes ned med inntil 0.35 prosentpoeng. Vi kommer tilbake med mer informasjon og detaljer i løpet av noen dager. Nordea Direct beslutter renter på bakgrunn av innlånskostnader og markedssituasjonen og beslutningen er uavhengig av Nordea forøvrig.

Se oppdatert oversikt over NAL-medlemmers rentebetingelser hos Nordea Direct her

Avdragsfrihet
Opplever du at din økonomiske situasjon er mer usikker som følge av Koronasmitten er vi her for å hjelpe deg. Har du boliglån hos oss kan du søke avdragsfrihet. Det betyr at du over en periode kun betaler renter og ikke avdrag på lånet. Løpetiden på lånet vil bli den samme, men du vil da betale litt høyere avdrag etter at den avdragsfrie perioden er over. Vi anbefaler uansett at du forsøker å betale litt avdrag i denne perioden. Du kan søke om avdragsfrihet i nettbanken. 

Oversikt over Nordea Directs renteendringer.

Nordea Direct