Bukkekjerka rasteplass

Nordnorsk arkitektur 2018

Tekst Linda Villemann Nielsen Sist oppdatert 29.10.2018
Nord-Norsk arkitekturpris 2018 går i år til turistveg-prosjektet i Bukkekjerka på Andøya, designet av Morfeus arkitekter.

Til årets pris er det et bredt spekter av kandidater og nominerte. Mange av kandidatene viser arkitektur på et svært høyt nivå. Fra små landskapsprosjekter, til store komplekse bygg. Vi ser at den arkitektoniske kvaliteten i landsdelen stadig er å vei opp, og at samfunnet stadig blir mer bevisst på hva god arkitektur kan utrette. Samtidig skulle gjerne juryen sett flere økologiske prosjekter blandt de nominerte. 

Arkitektur er viktig. Det former omgivelsene våre, og spesielt i Nord-Norge er det å ha en forståelse for landskapet og stedets ånd essensielt for gode prosjekter. Det Nord-Norske klimaet og landskapet gir muligheter og utfordringer, i byene så vell som på landet. God arkitektur er avhengig av flinke og modige arkitekter, så vell som dyktige entreprenører og byggherrer som tørr å satse på arkitektur.

Juryen uttaler følgende om vinneren:

Årets pris går til Morfeus Arkitekter for Bukkekjerka rasteplass på Andøya. Prosjektet er del av nasjonale turistveier og er plassert mellom havet og veien, ved den karakteristiske fjellformasjonen Bukkekjerka. Prosjektet består av flere elementer plassert i landskapet for å fremheve stedets mangfold og historie. De ulike elementene har ulike funksjoner som gjør området mer tilgjengelig og beriker landskapet. 

Det arkitektoniske uttrykket består av brettede betongflak, inspirert av de taggete fjellformasjonene i området. Variasjon innenfor samme formspråk oppstår med utspring i ulike funksjoner, og ikke minst deres møte med ulike landskapssituas­joner. Arkitektenes mål har vært at prosjektet skal fremstå som skulpturelle landskapselementer mer enn som bygg. 

Bukkekjerka på Andøya, er i Juryens øyne et arkitektonisk verk av høy kvalitet som viser en modighet i utformingen og et tydelig forhold til landskapet. Et prosjekt som ikke bare evner å tilpasse seg stedets ånd, men som også beriker sine omgivelser.

Nordnorsk arkitekturpris er blitt utdelt årlig siden 1997 til prosjekter med spesiell referanse til, og av betydning for nordnorsk historie, kultur og omgivelser. For mer informasjon om prisen og tidligere vinnere se lenken nedenfor. 

Juryen har bestått av Eirik Tollåli, Sami Rintala og Anette Fleischer.

Prisen ble offentliggjort i forbindelse med bakgårdsfesten i Bodø fredag 19.10. og det Morfeus arkitekter vil bli invitert til Nord-Norge for å fortelle mer om prosjektet.


www.morfeus.no

www.nordnorskarkitekturpris.wordpress.com