Illustrasjon: Gro Nørrebro i København for København kommune, kilde www.urbanisten.nl

«Norge rundt» med kurset: Overvannshåndtering - har du en plan?

Tekst Dagny Marie Bakke Sist oppdatert 11.10.2018
Kurset «Overvannshåndtering – har du en plan» arrangeres første gang i Oslo 16. oktober. Her vil du få høre den kjente nederlandske landskapsarkitekten og urbanisten, Dirk van Peijpe, fra landskapsarkitektkontoret DE URBANISTEN.

Kontoret arbeider fremtidsrettet og innovativt med urban design i Rotterdam i Nederland. Van Peijpe snakker om «Integrerte overvannsløsninger i den tette byen».

Flere norske kommuner stiller krav om at overflatevannet skal håndteres på egen tomt, og at åpne løsninger skal integreres i utearealene. På dette kurset lærer du om planlegging for vann på flere nivå og om hvordan overvannet kan utnyttes som ressurs. LINK Landskap har bidratt til utvikling av kurset og landskapsarkitekt Hanne Johnsrud fra LINK Landskap er kursleder både i Oslo og i resten av landet.

Oslo er først ut, deretter vil stedstilpassede versjoner av kurset bli arrangert lokalt i utvalgte byer i november. Rundreisen starter i Trondheim 21. november, Bergen og Stavanger.

Kursserien arrangeres i samarbeid de aktuelle lokalforeningene i NAL. I tillegg til hovedforeleser inviterer vi lokale krefter til å bidra med foredrag. På denne måten får flere anledning til å dele sin kunnskap og erfaringer og til å diskutere utfordringer.

10418872_256202611249423_8747557487418028955_n

Dirk van Peijpe

Her er datoene med lenke til program og påmelding:

Oslo 16. oktober

Trondheim 21. november

Bergen 22. november

Stavanger 23. november