Konkurransen om konsept og design for litteraturpaviljong bokmessen i Frankfurt 2019 arrangeres av NORLA – Senter for norsk litteratur i utlandet. Bilde viser Forum, hallen der paviljongen skal bygges. Bildet er tatt da Island var gjesteland i 2011. Foto: Thorsteinn J. Vilhjalmson.

Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - 70 konkurranseutkast registrert

Tekst Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 04.06.2018
Det er registrert 70 konkurranseutkast pr. 28.mars 2018 kl 2359. 5 av utkastene ble levert etter fristen/med mangler.

På lenken under kan du laste ned mottaksprotokollen og se om ditt forslag er registrert i listen. Alle som har sendt inn forslag skal ha fått en bekreftelse på mail om at forslag og navnekonvolutt er registrert.

Last ned: 

000_Mottaksprotokoll_LITTERATURPAVILJONG BOKMESSEN I FRANKFURT 2019 040418 endelig.

Dette er den endelige mottaksprotokollen. 65 utkast ble leveret innen fristen. 5 utkast ble levert etter tidsfristen eller med mangler. Innleveringsfristen var 28.03.2018, kl. 15:00.

Om noe ikke skulle stemme på listen ber vi deg ta kontakt med oss snarest på følgende e-postadresse: litteraturpaviljong2019@arkitektur.no 

Fra konkurranseprogrammet:

Offentliggjøring og utstilling/publisering:

Offentliggjøring av konkurransens vinner vil finne stedsiste del av mai 2018. Deltakerne i konkurransen vil få nærmere beskjed om offentliggjøring og eventuell utstilling av konkurranseutkastene via konkurransens hjemmeside. Oppdragsgiver har rett til å stille ut og publisere alle innleverte og aksepterte utkast. Innbyder har rett, men ikke plikt,til å stille ut alle utkast som er tatt opp til bedømmelse med forfatternes navn og med juryens generelle og individuelle kritikk, med mindre forfatteren klart har gjort reservasjon mot dette. Utstilling av utkastene vil også kunne skje forut for, og evt. parallelt med, juryens arbeid. Konkurransens vinnerprosjekt, premierte, innkjøpte og hedrede utkast vil bli publisert gjennom NALs utgivelse av NAK, «Norske Arkitektkonkurranser».