Konkurransen om konsept og design for litteraturpaviljong bokmessen i Frankfurt 2019 arrangeres av NORLA – Senter for norsk litteratur i utlandet. Bilde viser Forum, hallen der paviljongen skal bygges. Bildet er tatt da Island var gjesteland i 2011. Foto: Thorsteinn J. Vilhjalmson.

Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - Innleveringsfrist, jurysekretær og konkurransefunksjonær

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 16.03.2018
Det nærmer seg innleveringsfrist i den åpne plan og designkonkurransen om Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019. Innleveringsfrist er 28.03.2018, kl. 15:00.

Detaljer om innlevering av konkurransen finner du i konkurranseprogrammet som kan lastes ned fra konkurransens hjemmeside: www.arkitektur.no/litteraturpaviljong-bokmessen-i-frankfurt-2019. På konkurransens hjemmeside kan du laste ned konkurranseprogram, konkurransens vedlegg og få oppdateringer underveis i konkurranseperioden.

Konkurransefunksjonær og jurysekretær.

Katrine Hamre Sørlie fra NALs fagsvdeling overtar fra 16.03.2018 som konkurransefunksjonær og har ansvaret for mottak av konkurranseutkastene for å sikre anonymitet i innleveringsprosessen. NALs konkurranseleder Gisle Nataas går inn som juryens sekretær.

Endringen i rollen som konkurransefunksjonær og jurysekretær har ikke noe innvirkning på konkurranseforløpet eller innleveringsprosedyrer som beskrevet i konkurranseprogrammet. Her utdrag fra konkurranseprogrammet med navne justeringene skrevet inn:

Konkurransefunksjonæren står ansvarlig for mottak av det innleverte materiale og tilrettelegging av dette i anonym form for juryen. Oppgaven som Konkurransefunksjonær ivaretas av Norske arkitekters landsforbund (NAL) ved Katrine Hamre Sørlie, e-postadresse: litteraturpaviljong2019@arkitektur.no

Digital innlevering
Konkurranseutkastet (samlet i 1 stk PDF-fil) + navneseddel (1 stk PDF-fil) sendes digitalt pr. e-post til konkurransefunksjonær Katrine Hamre Sørlie, e-postadresse: litteraturpaviljong2019@arkitektur.no

E-post med konkurranseutkast og navneseddel mottas kun av konkurransefunksjonær og behandles strengt konfidensielt. Navneseddel separeres umiddelbart fra konkurranseutkastene og oppbevares på et lukket og sikkert område til juryen har ferdigstilt sitt arbeid. Vær spesielt oppmerksom på at det digitale konkurransematerialet ikke inneholder noen «digitale spor» eller annet som kan bryte anonymiteten.

Innleveringsfrist
Innleveringsfrist er 28.03.2018, kl. 15:00.

Jury
Juryen er satt sammen for å sikre riktigst mulig vurdering av de innkommende forslagene. Den består både av eksterne og interne medlemmer med bred faglig kompetanse:

  • Halldór Guðmundsson. Juryleder og prosjektleder for gjestelandsprosjektet, engasjert av NORLA
  • Margit Walsø. Direktør for NORLA
  • Arkitekt MNAL Ingerid Helsing Almaas. Seniorrådgiver ved Design og arkitektur Norge (DOGA)
  • Arkitekt MNAL Espen Røyseland. Oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL)
  • Stian Hole. Forfatter

Rollen som juryens sekretær vil ivaretas av Norske arkitekters landsforbund (NAL) v/ konkurranseleder Gisle Nataas.