Konkurransen om konsept og design for litteraturpaviljong bokmessen i Frankfurt 2019 arrangeres av NORLA – Senter for norsk litteratur i utlandet. Bilde viser Forum, hallen der paviljongen skal bygges. Bildet er tatt da Island var gjesteland i 2011. Foto: Thorsteinn J. Vilhjalmson.

Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - Prisseremoni 26.juni

Tekst Sunniva Adam, NORLA / Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 19.06.2018
NORLA og DOGA inviterer til offentliggjøring av konkurranseresultat og prisseremoni tirsdag 26. juni kl. 10.00.

I 2019 er Norge gjesteland ved bokmessen i Frankfurt. Som gjesteland skal Norge presentere seg med en innendørs paviljong på 2300 m2. I januar inviterte NORLA i samarbeid med DOGA og NAL til åpen plan- og designkonkurranse for utforming av paviljongen. 66 forslag ble godkjent til juryering.

Paviljongen skal vise Norge som en moderne kulturnasjon. I konkurranseprogrammet etterspør NORLA et enkelt, åpent, lekent og inviterende konsept med litteraturen og mennesket i sentrum. Målet med konkurransen var å få inn flere ideer til utforming av paviljongen som skaper de beste rammene til å formidle og oppleve norsk litteratur og kultur. Les mer om konkurransen på konkurransens hjemmeside

Juryen har avsluttet arbeidet og skal offentliggjøre konkurransevinneren og øvrige premierte utkast. Vinnerutkastet legger grunnlaget for gjestelandspaviljongen og skal videreutvikles i samarbeid med NORLA. Juryrapporten blir tilgjengelig etter arrangementet.

Tirsdag 26. juni kl. 10.00 inviterer DOGA og NORLA til offentliggjøring av konkurranseresultat og prisseremoni i DOGA sine lokaler.

Sted: DOGA, Hausmannsgate 16 (i mezzaninen)
Dato: Tirsdag 26. juni
Tid: kl. 10.00
Kaffe og enkel frokost fra kl. 09.30

S.U innen 21. juni til sunniva.adam@norla.no

 

 Invitasjon prisseremoni og offentliggjøringInvitasjon prisseremoni og offentliggjøring