Konkurransen om konsept og design for litteraturpaviljong bokmessen i Frankfurt 2019 arrangeres av NORLA – Senter for norsk litteratur i utlandet. Bilde viser Forum, hallen der paviljongen skal bygges. Bildet er tatt da Island var gjesteland i 2011. Foto: Thorsteinn J. Vilhjalmson.

Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - Resultat og prisseremoni

Tekst Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 04.06.2018
Juryen i den åpne plan og designkonkurransen om Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 har avholdt sitt siste jurymøte. Resultatet av konkurransen blir offentliggjort under en prisseremoni senere i juni - dato og sted kommer så fort den er satt.

Juryeringen er ferdig og juryen er i gang med å skrive juryens rapport. Den blir tilgjengelig etter prissermonien. Dato og tidspunkt for prisserempnien er ikke satt og NAL vil publisere en nettsak så fort det er avklart. Konkurransens vinner og øvrige premierte team vil bli kontaktet etter 12.juni. 2018

NB: Det er viktig at teamene bak konkurranseutkastene forblir anonyme frem til juryens rapport blir offentliggjort.