Konkurransen om konsept og design for litteraturpaviljong bokmessen i Frankfurt 2019 arrangeres av NORLA – Senter for norsk litteratur i utlandet. Bilde viser Forum, hallen der paviljongen skal bygges. Bildet er tatt da Island var gjesteland i 2011. Foto: Thorsteinn J. Vilhjalmson.

Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - Spørsmål og svar

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 02.03.2018
Det kom hele 64 spørsmål innen fristen. Nå er spørsmålene besvart og publisert på konkurransens hjemmeside.

Last ned spørsmål og svar-dokumentet direkte her: 002_Litteraturpaviljong 2019_Spørsmål og svar_2018.03.02

Det er i forbindelse med Spørsmål og svar-dokumentet opprettet en ny mappe i konkurransens vedleggsmappe. Mappen heter "05_Nye vedlegg etter Spørsmål og svar" og inneholder 3 nye vedlegg. Noen svar refererer til vedleggene i denne mappen eller andre spørsmål til vedlegg i andre eksisterende mapper.

Skjermbilde_NORLA

Minner samtidig om det videre tidsskjema for konkurransen:

  • Frist for å levere: 28.03.2018, kl. 15:00 

Link til konkurransesiden.

Lykke til videre!