DNB Bygg A, midtbygget i DNBs hovedkontor i Bjørvika. Foto: Jiri Havran.

Norsk Stålkonstruksjonspris 2015 til MVRDV og DARK arkitekter

  Sist oppdatert 07.10.2015
Tildeles for DNB Bygg A, midtbygget i DNBs hovedkontor i Bjørvika, tegnet av MVRDV med DARK arkitekter.

Prisen består av et diplom som tildeles både arkitekt, byggherre, rådgivende ingeniør og stålentreprenør.

Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner deler hvert annet år ut Norsk Stålkonstruksjonspris. Prisen er ment å oppmuntre til anvendelse av stål og gi opphav til nye idéer og inspirerende løsninger. I år har juryen vurdert 11 nominerte prosjekter, og valgt ut fire finalister av meget høy kvalitet, som alle viser fremragende bruk av stål. De fire finalistene representerer forskjellige bruksområder, og viser noe av det brede spekteret av stålarkitektur som bygges i Norge i dag. 

Finalistene i år var Høsebrua i Suldal kommune, Knarvik Kirke i Lindås Kommune, DNB Bygg A i Oslo, og Schweigaardsgate 21 & 23 i Oslo.

Juryen har bestemt at Norsk Stålkonstruksjonspris 2015 tildeles DNB bygg A.

Følgende får diplom:

➤ Arkitekt: MVRDV med DARK arkitekter

➤ Byggherre: Oslo S Utvikling

➤ Rådgivende ingeniør: Sweco (tidligere Finnmap) & Multiconsult

➤ Stålentreprenør: RUUKKI Construction

Utdrag fra Juryens uttalelse:

«DNB Bygg A innehar den mest innovative bruken av stål. Stålkonstruksjonen er en forutsetning for hovedide og arkitektonisk løsning. Bygg A består volummessig av ”kuber” på 6x6 meter som gir en karakteristisk trapping, både innvendig og utvendig. De store kubene som krager ut av bygningskroppen, holdes oppe av kraftige stålrammer og skråstag. Bygget fremstår ryddig og sobert i fasaderekken. Når man så nærmer seg og går inn i bygget åpenbarer det seg en frodighet og romlig variasjon. Her er det klart hva som skal være åpent og felles og hva som skal være mer skjermede kontorarbeidsplasser. Arkitekturen vitner om en kompromissløs og tydelig ide fra urbant hovedgrep, funksjonalitet, volum, fasade, romforløp, materialvalg og detaljering»

Presentasjon av vinnerprosjektet og prisutdeling vil skje under Norsk Ståldag den 19. november 2015 på Grand Hotell i Oslo, med presentasjoner fra Winy Maas  (MVDRV) og Gerhard Linder (Dark Arkitekter).


Jury

Juryen har bestått av Grete Kvinnesland, Bymiljø- og utbygging, Stavanger kommune, representant for Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), Stig Møllersen, Rambøll (tidligere Multiconsult), representant for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS), Hans Erik Fremming, Contiga, Representant for Den Norske Stålgruppen (DNS), og Roger Brekke, Norconsult, Representant for Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Tidligere prisvinnere av Stålkonstruksjonsprisen