Den nye fagavdelingen etableres fra og med 1. januar 2013. På bildet ser du 12 av de 13 medarbeiderne.

Norske arkitekters landsforbund etablerer fagavdeling

Tekst Pål Stephensen Sist oppdatert 17.12.2012
Som et ledd i utviklingen av vårt forbund etablerer vi en egen fagavdeling med virkning fra 1. januar 2013. Vi ønsker med dette å tilby et enda mer oppdatert og attraktivt tilbud til medlemmer og samarbeidspartnere.

Fagavdelingen er resultatet av en intern omorganisering i NALs administrasjon. Dette innebærer at dagens avdelinger Akademiet, Ecobox, Konkurransesekretariatet og Biblioteket blir slått sammen til en felles fagavdeling. Dagens avdelingsnavn vil fra samme tidspunkt avvikles som offisielle navn.

NAL har et ønske om å arbeide effektivt, profesjonelt og med høy kvalitet i alle ledd. Dette oppnås ved en kontinuerlig utvikling og tilpasning til dagens krav både faglig og organisatorisk. Opprettelse av fagavdelingen er en styrking av det faglige arbeidet innen NALs satsingsområder, samtidig med at man oppnår en effektivisering i forhold til dagens organisering av NALs administrasjon.

Den nye avdelingen vil ha ansvaret for alle virksomhetsområdene som i dag håndteres av de fire avdelingene, samt å sørge for videreutvikling av disse. Avdelingen vil bestå av en rekke høyt kvalifiserte fagpersoner som i dag er ansatt i dagens avdelinger. Som leder av fagavdelingen, har NAL ansatt Petter N. Haug.

Fagavdelingen i NAL vil arbeide etter følgende mål:

 • De til enhver tid gjeldende strategier og overordnede mål for NAL
 • Være en effektiv, flerfaglig, kompetent og utadvendt avdeling
 • Utføre arbeid og gjennomføre aktiviteter med høy grad av profesjonalitet og kvalitet
 • Være det arkitekturfaglige tyngdepunktet nasjonalt og bidra internasjonalt
 • Ha et attraktivt, relevant og oppdatert tilbud til NALs medlemmer

NAL vil gjennom fagavdelingen blant annet arbeide for sikring av en bærekraftig og god arkitektur i Norge. Dette skal oppnås ved aktiv kommunikasjon med nasjonale myndigheter og tilbud om en rekke kompetansehevende aktiviteter til både egne medlemmer og det øvrige av forbundets nettverk og målgrupper.

 

 

 

kontakt

 • Spørsmål om den nye fagavdelingen kan rettes til:

  Petter N. Haug
  Avdelingsleder Fagavdeling
  Tlf: 928 23 930
  E-post

  Pål Stephensen
  Administrerende direktør
  Tlf: 415 05 415
  E-post