Norwegian Wood

Tekst Per Anda Sist oppdatert 09.04.2013
Norwegian Wood var et av hovedprosjektene i Stavanger 2008 - Europeisk kulturhovedstad. Etter en prosjektperiode på fire år ble Norwegian Wood i 2008 avsluttet som prosjekt, men byggeprosjektene står der, Norwegian Wood utstillingen har vandret landet rundt, alle involverte i prosjektet sitter med nye erfaringer fra prosjekt og prosess, og det er utviklet en digital arkitekturguide som hjelper deg å besøke "Arven etter Norwegian Wood".

Forbildeprosjektene
Norwegian Woods idé har vært å teste ut nye ideer i praksis gjennom konkrete byggeprosjekter, og å bruke dette som en arena for læring og utvikling hos alle involverte aktører og i bransjen forøvrig. Ambisjon har vært å videreutvikle trearkitekturen gjennom bygde forbilledlige eksempler på nyskapende og miljøvennlig trearkitektur.

I 2006 inviterte prosjektet verdens fremste trebyggende arkitekter og ingeniører til å konkurrere om disse byggeoppgavene. 140 team fra hele verden søkte om å bli prekvalifisert til disse oppdragene og flere av de realiserte prosjektene i Stavanger har internasjonalt tilsnitt.
Se oversikt over alle Norwegian Wood byggeprosjektene her

Besøk et Norwegian Wood prosjekt - digital arkitekturguide
Det er opprettet en egen digital arkitekturguide som inkluderer en rekke av de realiserte Norwegian wood prosjektene i tillegg til et utvalg prosjekter som er tydelig inspirert av minst et av de fire hovedkriteriene i Norwegian Wood. Med den nye guiden kan du selv gjøre et utvalg fra et forhåndsdefinert antall prosjekter og deretter ta med deg din egen digitale veiviser til miljøvennlig arkitektur i Stavanger-området. Du kan naturligvis også skrive ut de prosjektene du ønsker som et hendig A4-hefte med innholdsfortegnelse, oversiktskart samt bilder kart og prosjektbeskrivelse til de enkelte prosjektene.
Lag din egen versjon av den digitale arkitekturguiden "Arven etter Norwegian Wood"

Ønsker du vår bistand til gjennomføring av studietur til Norwegian Wood prosjektene?
Kontakt NAL her.

Formidling
I tillegg til realisering av gode forbilder har formidling av kunnskap, erfaring og inspirasjon, vært en viktig del av dette prosjektet. Alle planlagte og realiserte prosjekt er presentert i Utvalgt arkitektur, i ArkitekturN (nr. 7/2008), og i utstillingskatalogen: Norwegian Wood - et laboratorium. I løpet av prosjektperioden har det vært gjennomført en rekke studieturer, seminarer, workshops, en internasjonal sluttkonferanse (2008) og ikke minst utstillingen.

Utstilling
Utstillingen Norwegian Wood - et laboratorium søker å forklare og besvare hvorfor og hvordan bygge miljøvennlig og innovativt i tre, samt å gjenspeile Norwegian Woods karakter som eksperiment og laboratorium. Utstillingen viser prosessen bak prosjektet, blant annet gjennom film, plansjer, foto, tegninger, materialprøver, modeller, lyd og lukt. I tillegg kunne publikum fordype seg i bakgrunnsmateriale og innhente informasjon om miljøvennlig trearkitektur. Utstillingen var et samarbeid mellom NAL | Ecobox, Norwegian Wood og Nasjonalmuseet, men er nå avsluttet.
Norwegian Wood - utstillingen var på vandring fra 2008 til våren 2012 og var en av Nasjonalmuseet for Arkitektur sine mest populære vandreutstillinger. I Ålesund var det for eksempel hele 12 000 besøkende som så den!. Siste sted utstillingen stod var i Lørenskog hus.
Se Nasjonalmuseets videre turnéplan her.
Last ned utstillingskatalogen i Ecobox publikasjonsdatabase.

Forskning
Norwegian Wood prosjektene har hatt som ambisjon å ligge i forkant av det konvensjonelle byggeriet. Seks forsknings- og utviklingsprosjekter er satt i gang som følge av dette behovet. FoU prosjektene er nært knyttet opp til utfordringene i de enkelte byggeprosjektene.
Les mer om FOU - prosjektene som var tilknyttet Norwegian Wood her.

Evaluering
En viktig del av Norwegian Wood prosjektet har vært selve prosessen og måten prosjektene har vært organisert på; Hvilke arbeidsmetoder og kontraktsformer har fungert? Hva slags rammer må på plass? Hvordan motivere andre for å utvikle nye prosjekter?. På bakgrunn av innspill fra involverte parter i prosjektet; arkitekter, entreprenører, utbyggere og ansatte i kommunen, har Ecobox utarbeidet en evalueringsrapport. Rapporten gir en oversikt over faggruppenes erfaringer og hva som har fungert godt - og mindre godt. Evalueringen ble gjennomført av Ellen Devold, Ecobox etter råd om metoder fra Asle Farner Strategi as. Evalueringen er finansiert av Stavanger kommune og Innovasjon Norge.
Les hele evalueringen her.

Et samarbeidsprosjekt
Norwegian Wood var et bredt samarbeidsprosjekt ledet av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). Prosjektets viktigste samarbeidspartnere - i tillegg til Stavanger2008 - var; Stavanger og Sandnes kommuner, Innovasjon Norge, Enova, Husbanken, Byggekostnadsprogrammet, Statens bygningstekniske etat, Miljøverndepartementet og Trenæringen.

Norwegian Woods avleggere
Norwegian Wood er avsluttet som prosjekt. Mange initiativ med fokus på miljøvennlig bygging med tre og klimariktig bygging generelt kan ses som direkte eller indirekte avleggere fra Norwegian Wood prosjektet; BB2012 - bærekraftige bygg og steder i Møre og Romsdal, Agder Wood, Tid for Tre - Bergen, FutureBuilt, et tiårig program med en visjon om å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur i Oslo - Drammen.

kontakt

 • Michael Lommertz
  Prosjekt- og bærekraftansvarlig
  Fagavdelingen NAL
  Tlf: 454 64 693
  E-post

  Norwegian Wood

Besøk Norwegian Wood prosjektene

 • Lag ditt egen guidehefte for å kunne besøke Norwegian Wood prosjektene og andre spennende prosjekter i Stavanger området
Prøv arkitekturguiden "arven etter norwegian wood" »