Nøysom Arkitekter til BAF 19. oktober

  Sist oppdatert 11.10.2016
Onsdag 19. oktober inviterer BAF til foredrag på Litteraturhuset i Bergen med Nøysom Arkitekter fra Trondheim. Nøysom arkitekter er et av Norges nyeste og mest spennende arkitektkontor. Haakon Haanes, Cathrine Johansen Rønningen og Trygve Ohren var alle helt nylig uteksaminert fra arkitekturstudiet på NTNU da de stiftet kontoret i 2015. Allerede i 2016 står deres første prosjekt Svartlamon eksperimentboliger snart ferdig på Svartlamon i Trondheim

Prosjektet springer ut fra en studentoppgave, og baserer seg på selvbygging og sterk brukerinvolvering i designprosessen. Prosjektets egenart har skapt og mye og bred medieomtale til å være et uetablert kontors første byggeprosjekt - eksperimentboligene har blant annet både figurert i Newton på NRK og på førstesiden til Arkitektur N, under tittelen «Bærekraftig selvbygging». Tittelen er treffende, for et er nettopp begrepet bærekraft Nøysom arkitekter behandler med sin arkitektur. De argumenterer for en nøysom arkitektur som, med deres egne ord, « har en ansvarlig holdning til ressurser og forbruk fordi den nettopp stiller spørsmål om hva vi trenger og hva som gjør oss lykkelige, og ikke bare hva vi er villige til å betale for.» 


Om presentasjonen de kommer til å holde i Bergen sier de følgende: «I presentasjonen kommer vi til å snakke om hva vi mener med "nøysom arkitektur" og hvorfor vi tror dette er en viktig motvekt til den utviklingen vi har sett i byggebransjen de siste årene, med stadig strengere krav til effektivisering og spesialisering. Dette er ikke en utvikling som gjøres med øynene lukket, men med det mål for øye at vi skal leve mer bærekraftig i framtida. Å snakke om nøysomhet i stedet for bærekraft er altså ikke bare en lek med ord for vår del. Hvis vi skal kunne snakke meningsfullt om bærekraftig arkitektur i 2016, er vi nødt til å bruke ord og formuleringer som ennå ikke er så misfarget av mer eller mindre bevisst feilbruk at vi ender med å snakke forbi hverandre hver gang. Nøysomhetstermen er altså et forsøk på å snu bærekraftdiskursen vekk fra klimagassekvivalenter, huskonsepter og energivurderinger, mot en mer helhetlig forståelse av arkitekturens rolle i en mer bærekraftig framtid. 

Vi tenkte også å si noe om hvordan vi som arkitekter kan arbeide på tvers av den rådende utviklingen mot stadig mer spesialisering og effektivisering, og da særlig eksemplifisert med selvbyggerprosjektet på det byøkologiske forsøksområdet Svartlamon i Trondheim. Nøysomhet handler ikke bare om å gjøre ting enkelt, billig, kortreist og smått, men om å bruke kreativitet til å gjøre det beste ut av det man har rundt seg. Det utgjør en viktig forskjell om vi som arkitekter tenker nøysomt i planleggingsfasen, men for å skape en forandring som varer over tid, er det helt nødvendig at de vi tegner for også blir deltakere i denne kreative prosessen. 

Selvbyggerprosjektet på Svartlamon har gitt oss en unik arena til å sette disse ideene ut i livet, og det er derfor ikke så rart at dette prosjektet allerede genererer en del oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. Vi håper at arbeidet vårt der kan inspirere andre byer til å skape sine egne byøkologiske forsøksområder, som kan danne arenaer for ikke-kommersiell utprøving og eksperimenter. Og ikke minst håper vi å inspirere andre arkitekter til å tenke selvstendig over hva slags omgivelser vi bidrar til å skape, og hvordan vi kan være med å arbeide for en mer bærekraftig framtid.»

Tid: kl. 20:00 - 22:00

Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7, 5017 Bergen, Hordaland