Flere søkemuligheter

Rehabiliterte fredet kontorbygg til miljøforbilde

Publisert av: Per Anda Sist oppdatert 19.04.2013

Det delvis fredede NVE-bygget fra 1964 har gjennomgått en total rehabilitering. Resultatet er et elegant eksempel på at hensyn til vern, modernisering, energieffektivisering, miljø og universell utforming er fullt ut kombinerbart - også i et eksisterende fredet bygg. At bygget nå er tilgjengelig for alle og kan smykke seg med energiklasse B taler for seg selv.

Korte fakta

  • Arkitekt: Dark Arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: Zinc AS | Andersen & Flåte AS
  • Landskapsarkitekt: Dark Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2011
  • Miljøambisjon: Energimerke: B (Lysgrønn)

Middelthunsgt. 29 (NVE – bygget) er et sentralt kulturminne i etterkrigstidens Norge. Bygget er en viktig kilde til å forstå norsk etterkrigstid og et eksempel på hvordan staten i denne perioden oppførte bygg med høy arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet for sentrale samfunnsinstitusjoner. Middelthunsgate 29 ble oppført 1962- 64 som Administrasjonsbygg for Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE) og er tegnet av Brødrene Fr. Lykke-Enger og Knut Enger, med kunstneristisk utsmykning av Odd Tandberg og Nic Schiøll.

Bygningen er langstrakt og buet med tverrstilt bakfløy i modernistisk stil. Den buede formen gir bygget et monumentalt preg, og skiller seg klart fra lignende bygg fra perioden. Bygget har høy arkitektonisk kvalitet, eksklusive detaljer og solide materialer.

Deler av bygget er i dag fredet, bl.a. kantinen, hovedinngangen, det sentrale trapperommet og to kontorfløyer som bevarer “den lille byråkrats kontor”. Fasaden er fredet både innvendig og utvendig. Å tilføre bygget kvaliteter som matcher materialer og håndverk fra 1960-tallet har vært en omfattende oppgave. Et tett samarbeid med Riksantikvaren har styrket rehabiliteringen.

Arkitektens målsettinger har vært å ivareta byggets opprinnelige, arkitektoniske kvaliteter og verdier og ta vare på den fredede bygningen. Arkitekten ønsket å forsterke bygningens identitet gjennom å tilføre ny arkitektur i samspill med opprinnelig karakter, samt utvikle bygget til en funksjonell arbeidsplass for NVE ved å skape fleksible arbeidsplasser.

Før ombyggingen var det trangt for NVE’s ansatte i bygget. Gjennom arealeffektive løsninger har man redusert NVE’s arealbehov med 30%. I tillegg til NVEs opprinnelige ansatte er det nå gjort plass til flere leietagere i bygget. NVE-bygget har blitt tilrettelagt for dagens og morgendagens arbeidsplass.

Ved å ”rense” planene for ikke bærende elementer, har arkitekten tydeliggjort bygningens form, noe som både bidrar til å forsterke muligheten for å orientere seg i rommet, øke romfølelsen og dagslysinntaket, og dermed trivselen.

Universell utforming

I oppgraderingen av bygget har det vært fullt fokus på å gjøre bygget likestilt for alle brukere. Det nye bygget har fått definerte gangsoner, god belysning, bevisst fargebruk og bruk av kontraster i nye elementer. Av andre tiltak for bedret orienterbarhet nevnes:
- markering av trappetrinn og topp / bunn trapp (reversibel løsning på fredede gulv)
- markering av utsatte glassdører og glassflater (bl.a med stilisert motiv av rotunden)
- hvitmalt glass i midtpartiet (rotunden) som gir god kontrast.
- Farger er valgt for å gi kontrast mellom gulv, søyler, vegger og himling. Dører har i hovedsak farger som gir kontrast til vegg. Dette gjør det letter å orientere seg for svaksynte.
- Synshemmede har hjelp av markeringer av farefelt og oppmerksomhetsfelt i fellesareal.
- Eksisterende rømningstrapp, eksisterende kantinetrapp og nye trapper har fått doble håndløpere. I den fredede hovedtrappen ble det prioritert å bygge om eksisterende håndløper slik at den nå er kontinuerlig og har markering for etasjer. Dette rekkverket har også taktil merking i endene.
- Nye trapper har håndløpere i to høyder
- Skilting er tilrettelagt for universell utforming.

Fremkommeligheten er blitt betraktelig forbedret og hele bygget er tilgjengelig for alle etter rehabiliteringen:
- Resepsjonen har teleslynge og er utformet i to høyder og kan både betjenes stående og av rullestolbrukere. Den er også utstyrt med riktig lysstyrke og fargekontrast.
- Nytt kontorlandskap har fleksible løsninger som kan tilpasses individuelle behov.
- Heiser og løfteplattform tilpasset rullestolbrukere, blinde og svaksynte.
- Størrelse på heiskabinene er forstørret men holdt i samme stil som de eksisterende (opprinnelig triplexheiser er bygget om til duplex) slik at man har fått to romslige heiser tilrettelagt for rullestolbrukere, blinde og svaksynte.
- En heis forlenget til 7.etasje, og begge går nå ned i parkeringskjelleren.
- Ny heis er etablert mellom rotunden og østfløyen for å gi universell tilgjengelighet til halvetasjer i østfløyens nedre etasjer, og gir tilgang til trimrom og kantine.
- I nordfløyen er hc-tilpasset heis forlenget til 7.etasje, og fra 7.et er det etablert løfteplatform som gir tilgang til takterrasse.
- Tunge dører har fått hc-automatikk slik at alle arealer er lett tilgjengelige.
- Det er etablert hc-toalett i alle etasjer.
- Det er etablert hc-parkering både ute og i parkeringskjeller. Fra parkeringskjeller kommer man rett til hc-heis og opp i alle etasjer.

Akustikk er ivaretatt, dette ble spesielt vektlagt ved utskifting av himling i den fredede kantinen.

Colosseum Dør Kontor Trappegelender NVE07 NVE12 rampe terrasse

Energi

Middelthunsgate 29 er Norges første fredede bygg som er rehabilitert til energiklasse B i henhold til energimerkeordningen.

Byggets totale nettoenergibehov etter rehabiliteringen er på 117 kWh/m², noe som er betraktelig bedre enn enn forskriftsnivå (TEK-10) som for tilsvarende kontorbygg stiller krav om maksimalt 150 kWh/m². Beregnet levert energi er 120 kWh/m², som gjør at bygget oppnår klasse B i energimerkeordningen til tross for vesentlig grad av fredning.

Viktige energitiltak i prosjektet har vært:
- ny utvendig solavskjerming på alle fasader. Eksisterende solavskjerming på vestfasaden ble brukt som ”mal”.
- tilkobling til fjernvarmenett
- bytte av oppvarming fra el-ovner til radiatorer
- bytte av glassruter i eksisterende vinduskarmer til ruter med god u-verdi.
- tettelister i vinduskarmer
- etterisolering og tetting av fasade under og mellom vindu. For å få dette til ble teakpaneler demonterte, etterisolering og tetting utført, ny teknikk montert, før teakpanelene ble remonterte. Vinduskarmer fikk tettelister. Termografering og tetthetsmålinger av fasade ble utført
- etterisolering av takflater, skiftet små overlyskupler på taket
- etterisolering av himling i kjeller
- nye klimavegger, vinduer og dører i inntrukket plan 7. etasje
- oppnådd optimal varmegjenvinning på ventilasjonsanlegget, ved at avkast er ledet ut av bygget via rister i bakken.
- Roterende gjenvinner med temperturvirkningsgrad på 81-82 %. VAV styring av ventilasjon.
- SFP på 1,57w/m3 ved 80% lutmengde (beregnet etter NS3031)
- NVE endret sin kravspek for inneklima ved å akseptere noen flere timer med maks temperatur over 26-27 grader.
- arbeidsplassene har gode dagslysforhold. Belysningen er energibesparende og har Dali styring.
- lokal plassering av varmtvannsbredere i etasjene.

(*) Solcellepaneler på tak ble vurdert i prosjektet,men ble ikke godkjent av Riksantikvaren grunnet fredningen.

NVE09 NVE11

Areal og transport

Middelthunsgate 29 ligger sentralt på Majorstua, men kort avstand til Majorstuen T-bane, trikk, buss og flybuss. Bygget har redusert parkeringsdekning etter rehabiliteringen, og har plasser tilrettelagt for EL-biler i parkeringskjelleren. Det er også kort vei til EL-bil parkeringen ved Frognerparken.

Avfall og avløp

Det er tilrettelagt for sortering i fem fraksjoner med miljøstasjoner lett tilgjengelig rundt i bygget, og god logistikk for avfallsrom og henting av avfall.

Reduksjon av byggeavfall

Eksisterende bygg hadde teak-dører til alle cellekontorer. Ved ombygging til åpne landskap har teak-dørene blitt tatt vare på for gjenbruk andre steder i bygget, bla. til nye toalettkjerner. Overskuddet av teak-dører har blitt brukt til teak-paneler til nye heisfronter og heiskabiner i rotunden, samt til møbler som møtebord i møtesenteret.

Orginale armaturer, sanitærutstyr og tekjøkken ble gjenbrukt i fredet areal.

Himlinger i fredet areal (rotunde og møterom) ble demontert for montering av overliggende teknikk, og så montert tilbake.

Sosiale aspekter

For å etablere et funksjonelt kontorbygg og imøtekomme brukers behov, er det etablert hensiktsmessige kontorarealer med god fleksibilitet og generalitet. I tillegg er det etablert sentrale områder som skaper felles møteplasser og gir uttrykk for aktivitet og ”puls”.  For å oppnå dette i prosjektet, er det lagt vekt på å skape god sammenheng mellom:
- Kontorarealene
- Møteplasser, møterom og stillerom
- Sosiale soner
- Trimrom
- Kantine
- Møteromssenter

Felles møtesenter, kantine og trimrom er tilgjengelig for alle leietagerne i bygget.

I forbindelse med garderoben i U1 er det etablert tørkerom for vått treningstøy for å tilrettelegge for alle som sykler til jobb.

AREAL OG VOLUM

Bruttoareal (BTA): 21000 m²
Bruksareal (BRA): 16021 m²
Antall beboere/brukere: 600

ENERGI

Energimerke: B (Lysgrønn)
Energikilder: Fjernvarme
Beregnet netto energibehov: 117 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 120 kWh/m²/år (NS3031)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Totalkostnader: 200 millioner NOK

Merkostnader miljøtiltak: 8 mill NOK

Merkostnader UU: 4 mill NOK

Prosjektstøtte ENOVA: 2,5 mill NOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Middelthunsgate 29, Oslo
Sted/bydel: Majorstuen, Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2011
Status: Ferdigstilt, Fredet / vernet
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon , Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Entra Eiendom AS
Arkitekt: Dark Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Dark Arkitekter AS
Interiørarkitekt: Zinc AS | Andersen & Flåte AS
Prosjektledelse (PL): Optimo Prosjekt AS
Miljørådgiver: Hambra
Spesialrådgiver energi: Erichsen & Horgen AS
Universell utforming: Universell Utforming AS
Rådgivere: Siv ing Haug og Blom-Bakke AS (RIB) | Erichsen & Horgen AS (RIV) | ECT AS (RIE) | Multiconsult AS (RIBfy) | Multiconsult AS (RIBr) | Brekke & Strand Akustikk AS (RIA)
Hovedentreprenør: Skanska Norge AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.