Oversiktsbilde av konkurranseområdet Ankerhagen på Hamar - Foto fra konkurranseprogrammet - Idekonkurranse om utvikling av Ankerhagen på Hamar. Foto: Hamar kommune.

Ny åpen arkitektkonkurranse om Ankerhagen på Hamar

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 31.10.2018
Hamar kommune utlyste 26.10.2018 en åpen idékonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere for å utvikle området ved Ankerhagen på Hamar. Konkurransen blir gjennomført som en åpen plan- og designkonkurranse.

I invitasjonen skriver Hamar kommune følgende:

Hamar kommune utlyser en åpen idekonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere for å utvikle området ved Ankerhagen. Området ligger like ved Hamar sentrum og har derfor et potensial for å tilføre Hamar vekst etter kommunens føringer. Målsettingen er å få inn ideer og velge beste løsning til hvordan området kan utbygges i forhold til overordnet grep, arkitektur, bomiljø og miljøhensyn. Tomten utgjør 20 daa og ligger i gangavstand til sentrum. Det er fine grøntområder i nærheten, men området ligger også inntil trafikkert veg (Ringgata) som ligger som en avgrensing mot sentrum og grøntområdet Ankerskogen. Konkurransen skal danne grunnlag for en påfølgende reguleringsplan og et utbyggingskonsept for området. Kommunen ønsker ideer og konkrete forslag til et godt og spennende plangrep for fortettet boligbebyggelse på konkurransetomten med klare ideer om hvordan de omkringliggende kvalitetene knytter seg til tomten. Kommunen ønsker en utvikling av konkurransetomten som skaper entusiasme. Opplevd bokvalitet skal sikre forutsigbarhet, gode løsninger på sikt, fleksibilitet som gjør det enkelt å delta i felleskapet. Kommunen ønsker et større mangfold hvorav boliger bør tilrettelegges for mennesker i ulike livsfaser med et spesielt fokus på eldre og unge i etableringsfasen, minimum 15%. Kommunen håper at det er mange som ønsker å bidra til utviklingen i Hamar og derved delta i konkurransen for å vise fram Hamar og underbygge Hamars visjon – Innlandets urbane hjerte.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) bistår Hamar kommune gjennom hele gjennomføringen av konkurransen, og skal ha rollen som konkurransefunksjonær og jurysekretær. NAL skal også være med å kvalitetssikre selve konkurranseprogrammet.

NALs konkurransekomite har fått i oppdrag å oppnevne to arkitekter MNAL/MNLA til juryen og valget falt på følgende:

  • Arkitekt MNAL Håvard SKarstein, arkitekt og partner i Oslo Works.

  • Landskapsarkitekt MNLA Ingrid Merete Ødegård, førsteamanuensis på fakultet for landskap og samfunn, Institutt for landskapsarkitektur på NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Konkurransens hjemmeside er på Arkitektur.no med nettadresse:
www.arkitektur.no/utvikling-av-ankerhagen-pa-hamar

På konkurransens hjemmeside kan du laste ned konkurranseprogram, konkurransens vedlegg og få oppdateringer underveis i konkurranseperioden.

Innleveringsfrist for konkurransen er fredag 18. januar 2019 kl.12.00.

Juryen har til disposisjon et samlet premiebeløp på NOK 1 300 000,-.

Ankerhagen_Bilde-skråfoto

Oversiktsbilde av konkurranseområdet Ankerhagen på Hamar - Foto fra konkurranseprogrammet - Idekonkurranse om utvikling av Ankerhagen på Hamar. Foto: Hamar kommune.