Arkitektkonkurranse om nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya, Grue Finnskog. Illustrasjon fra konkurranseprogrammet.

Ny åpen arkitektkonkurranse om museumsbygg

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 25.08.2017
Norsk Skogfinsk Museum inviterer til åpen internasjonal plan- og designkonkurranse om nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya, Grue Finnskog.
NAL er glad for at museet har valgt en åpen arkitektkonkurranse. NAL skal bista museet i gjennomføringen som konkurransefunksjonær og juryens sekretær.
Kort beskrivelse av oppgaven:

Norsk Skogfinsk Museum er et museum med store samlinger som dokumenterer historien og kulturen for den nasjonale minoriteten av skogfinner i Norge. Museet har hittil hatt kontorer og deler av samlingene i små og midlertidige lokaler i eldre bygninger. Nå er museet i gang med planer for nybygg. Nå utlyses arkitektkonkurranse for hvordan bygget kan utformes, og hvordan rom og funksjoner kan organiseres. Byggetomta ligger ved elva Rotna, ved innkjøringen fra vest til Svullrya på Grue Finnskog, tett inntil fylkesveg 201. Det vil være viktig å skape et museumsbygg med stor appell både for de som regner seg som skogfinner, befolkningen generelt, utenlandske turister, forskere og organisasjoner som arbeider med skogfinsk kultur. 

Les mer på konkurransens hjemmeside:
"Konkurransens hjemmeside - Museumsbygg Skogfinsk Museum".