Bilde fra konkurranseprogrammet om nedre torg i Ski. Foto: Ski kommune

Ny åpen arkitektkonkurranse om nedre torg Ski

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 13.02.2019
Ski kommune utlyste 14.01.2019 en åpen arkitektkonkurranse om utforming av nedre torg midt i Ski sentrum. Konkurransen skal gjennomføres som en åpen plan- og designkonkurranse.

I invitasjonen skriver Ski kommune følgende:

"Tidene forandrer seg, og vi med dem. Ski har fått status som regionby i Akershus. Når Follobanen åpner i 2021 blir reisetiden mellom Oslo og Ski 12 minutter. Vi skal skape gode byrom som gjør byen vår attraktiv for menneskene som bor her, næringsliv og folk på besøk. Dette krever at vi tar noen grep i hjertet av byen.
Vi er så heldige at vi har et stort, åpent byrom midt i Ski sentrum! Et byrom med stort potensiale som naturlig samlingspunkt, aktivitetsarena og identitetsskaper for Ski by. Her vil vi skape et trivelig byrom for alle - et torg for mennesker; et torg som pulserer av liv fra morgen til kveld, hele året. Byen vår ligger godt plassert i et vakkert kulturlandskap, nær store skogsområder og mange innsjøer. Det nye torget bør fremheve GRØNNE og BLÅ kvaliteter.

Vi ønsker å invitere arkitekter med tverrfaglig kompetanse til å delta i konkurransen om å utforme det fremtidige torget i Ski. Nedre torg i Ski ligger midt i Ski sentrum, og representerer HJERTET i Skibyen. Nedre torg er i dag en stor, åpen og sentral plass med offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i midten, og med gangakser langs bygningene på hver side av plassen. Det er bevilget 40 millioner kroner til opparbeiding av dette området."

Se doffinutlysningen her:

Konkurransedokumenter
Alle konkurransedokumentene ligger på Mercell (se skjermdump under). For å melde din interesse på dette anbudet, og få tilgang til dokumenter skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser og registrere deg i Mercell: https://www.mercell.com/nb-no/anbud/96681307/plan--og-designkonkurranse-nedre-torg-anbud.aspxhttps://permalink.mercell.com/96681307.aspx

Konkurranseprogrammet + vedlegg er tilgjengelig via Mercell, men kan også lastes direkte ned fra Ski kommune sin hjemmeside. (Last ned konkurranseprogram vedlegg her).
Merk: Alle konkurranseutkast må leveres elektronisk gjennom Mercellsystemet.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har vært rådgiver for Ski kommune i utformingen av konkurranseprogrammet og NAL skal videre bistå Ski kommune i juryeringsprosessen som jurysekretær og har oppnevnt både arkitekt MNAL og landskapsarkitekt MNLA til juryen. Ski kommune er konkurransefunksjonær i selve konkurranseperioden.

Konkurransens fremdriftsplan

  • Offentliggjøring av plan og designkonkurransen: 14.01.2019
  • Befaring Nedre torg 30.01.2019 kl 12:00. Oppmøte Ski rådhus - hovedinngang
  • Frist for å stille spørsmål etter befaring 04. 02.2019 kl 12.00. Kun skriftlige henvendelser
  • Innleveringsfrist digitalt: 29.03.2019 kl 12:00
  • Frist for innlevering av utstillingsmateriell: 04.04.2019
  • Offentliggjøring av vinnerforslag/premiering av vinner(e): Uke 24

BildeTorget

Bilde fra konkurranseprogrammet om nedre torg Ski. Foto: Ski kommune

Mercell

Konkurransens dokumenter og vedlegg. Skjermdump fra Mercell.