Flyfoto av konkurranseområdet Huntonstranda sett i sammenheng med Gjøvik sentrum. (Foto: Gjøvik kommune)

Ny åpen idekonkurranse om Huntonstranda i Gjøvik

  Sist oppdatert 23.11.2017
Gjøvik kommune inviterer sammen med øvrige grunneiere i området til en åpen internasjonal idekonkurranse om utviklingen av Huntonstranda i Gjøvik by. Med en premiepott på til sammen kr. 1,5 mill. håper kommunen på stor deltagelse fra norske og utenlandske arkitektkontorer.

Huntonstranda, - ”fra stygg andunge til vakker svane”

Pressemeldingen fra kommunen starter med følgende: Nå går startskuddet for et nytt eventyr på Gjøvik som vi har store forventinger til, forteller ordfører Bjørn Iddberg.

Kommunen vil sammen med de private grunneierne som er Mjøsstranda AS, Bryggevegen 7-9, Bakke Eiendom, Topp Eiendom og Roald Eiendom, transformere det gamle industriområdet til en levende og bærekraftig del av Gjøvik by og knytte Mjøsa bedre til sentrum. Ordføreren som selv skal sitte i juryen gleder seg til å se forslagene som kommer inn. – Vi vil benytte de beste ideene fra de ulike løsningsforslagene i videre planarbeid og utforming av bydelen, sier han entusiastisk.

Gjøvik kommune har høye ambisjoner om å vektlegge klima, miljø og bærekraft i sine utviklings-arbeider. Disse verdiene vil veie tungt ved valg av utviklingskonsept. - Vi har en åpen tilnærming til hvordan området skal utvikles, men har en forutsetning om at utkastene skal vise nytt kulturhus i konkurranseområdet, avslutter Bjørn Iddberg. Utkastene vil være et viktig underlag for den videre beslutningsprosessen i kommunen for å fastsette endelig lokalisering av kulturhuset i byen.

- Det var først når Gjøvik kommune for snart halvannet år siden fikk til en pakkeløsning med Hunton Fiber der bedriften kjøpte industritomt på Skjerven næringsområde og kommunen kjøpte deler av Huntonstranda at det ble mulig å starte arbeidet med å frigjøre området fra industrivirksomhet, forteller kommunalsjef Per A. Rognerud. Beliggenheten gjør området attraktivt for utvikling til bolig, næring inkludert hotell, tjenesteyting, kultur og allmennyttige formål. Utbyggingskapasiteten er betydelig sett ut i fra størrelsen på Gjøvik by og området vil over tid være en spennende tilvekst til Gjøvik som mer urban by.

- Man kan trygt si at i dag fremstår området som ”en stygg andunge” som vi ønsker å forvandle til ”en vakker svane” som passer bedre til Gjøvik som har en hvit svane i sitt kommunevåpen, ivrer Rognerud som også deltar i juryen. Der er dessuten grunneierrepresentantene Tom Søgård (GOBB) og Øystein Topp med. - Vi er for øvrig svært godt fornøyd med at vi har fått med oss to dyktige og erfarne sivilarkitekter i juryen, nemlig Marianne Sætre i Snøhetta og Fredrik Shetelig  som er dekan NTNU i Trondheim, sier kommunalsjefen.

Konkurranseperioden går fram til 16. februar 2018. Deretter vil juryen bedømme forslagene. Juryens konklusjoner er forventet i begynnelsen av mai 2018. Gjøvik kommune er arrangør av idekonkurransen, men Norske arkitekters landsforbund (NAL) har bistått Gjøvik kommune i forberedelsene av den. NAL vil også bistå i selve gjennomføringen av konkurransen.

Et grundig gjennomarbeidet konkurranseprogram er lagt ut på konkurransens hjemmeside: www.arkitektur.no/huntonstranda.

Skjermbilde 2017-11-23 kl. 13.30.49