Konkurransen om konsept og design for litteraturpaviljong bokmessen i Frankfurt 2019 arrangeres av NORLA – Senter for norsk litteratur i utlandet. Bilde viser Forum, hallen der paviljongen skal bygges. Bildet er tatt da Island var gjesteland i 2011. Foto: Thorsteinn J. Vilhjalmson.

Ny åpen konkurranse: Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 16.01.2018
NORLA (Senter for norsk litteratur i utlandet) har offentliggjort en åpen plan- og designkonkurranse om Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 som skal realiseres under verdens største bokmesse.

I invitasjonen skriver NORLA følgende: 
Norge skal være gjesteland på bokmessen i Frankfurt i 2019, 16.-20. oktober. Prosjektet Norge som gjesteland på bokmessen i Frankfurt («Gjestelandsprosjektet») innebærer tilstedeværelse og kulturaktiviteter i hele det tyskspråklige området i hele 2019. Gjestelandsprosjektet er et av de største prosjektene innen norsk kultureksport noensinne. Prosjektet er finansiert av regjeringen ved tre departementer, samt gjennom midler fra organisasjoner i norsk bokbransje, private stiftelser og næringsliv.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) bistår NORLA gjennom hele gjennomføringen av konkurransen og skal ha rollen som konkurransefunksjonær og jurysekretær i tillegg til å være med å kvalitetssikre selve konkurranseprogrammet. NALs konkurransekomite har fått i oppdrag å oppnevne en arkitekt MNAL til juryen og valget falt på arkitekt MNAL Espen Røyseland, som har stor erfaring på feltet gjennom sin drift av 0047. Espen driver i dag Transborder Studio.

Konkurransens hjemmeside er på Arkitektur.no med nettadresse: www.arkitektur.no/litteraturpaviljong-bokmessen-i-frankfurt-2019 
På konkurransens hjemmeside kan du laste ned konkurranseprogram, konkurransens vedlegg og få oppdateringer underveis i konkurranseperioden. Innleveringsfrist for konkurransen er onsdag 28.03.2018, kl. 15:00.

Det er satt av en samlet premiepott på 500 000 NOK. NAL stiller seg bak konkurranserammene og mener de er forsvarlig både med tanke på konkurranseoppgavens omfang og at paviljongens skal stå oppe i fem dager. I tillegg til premiesummen ligger det et prosjekteringsoppdrag for konkurransens vinner på 1 mill NOK og mulighet for stor internasjonalt eksponering.

– Paviljongen er det visuelt viktigste i gjestelandsprosjektet, og det er knyttet store forventninger til den. For vinner-teamet vil paviljongen kunne fungere som et visittkort og en eventuell inngangsport til videre arbeid internasjonalt, sier Tor Inge Hjemdal, konstituert administrerende direktør ved DOGA.