Bilde viser Forum, hallen der paviljongen skal bygges. Bildet er tatt da Island var gjesteland i 2011. Foto: Thorsteinn J. Vilhjalmson.

Ny åpen konkurranse om design av bokpaviljong

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 05.01.2018
NORLA (Senter for norsk litteratur i utlandet) skal midt i januar 2018 utlyse en åpen spennende plan og designkonkurranse om Norges bokpaviljong i Frankfurt som skal realiseres under verdens største bokmesse. I 2019 er Norge gjesteland på bokmessen i Frankfurt og prosjektet er Norges største kultureksportsatsning noensinne. Som en del av gjestelandsprosjektet inviterer NORLA, i samarbeid med DOGA, til plan- og designkonkurranse for innendørs paviljong på 2300 m2. Konkurransen utlyses i januar 2018.

Bokmessen i Frankfurt, Frankfurter Buchmesse, er den største bokmessen i verden og den største kulturelle eksponeringsarenaen i Tyskland. Bokmessen arrangeres årlig i oktober. Til bokmessen kommer nærmere 10 000 journalister og 300 000 besøkende fra over 100 land. Hvert år er ett land fokus for messen som gjesteland – i 2019 er det Norge.
– Gjestelandsprosjektet er en unik mulighet til å vise det beste av norsk litteratur og andre kunstformer internasjonalt. Paviljongen er en viktig del av gjestelandsprosjektet. Den skal være et vindu til norsk litteratur, være levende, leken, fremme leseglede og overraske et verdenspublikum, sier Halldor Gudmundsson, prosjektleder for Frankfurt 2019 i NORLA.

NORLA og DOGA

NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, koordinerer gjestelandsprosjektet i sin helhet. NORLA samarbeider med DOGA om utlysning av plan- og designkonkurransen for design av gjestelandspaviljongen. 
– Paviljongen er det visuelt viktigste i gjestelandsprosjektet, og det er knyttet store forventninger til den. For vinner-teamet vil paviljongen kunne fungere som et visittkort og en eventuell inngangsport til videre arbeid internasjonalt,
sier Tor Inge Hjemdal, konstituert administrerende direktør ved DOGA. 

1-trinns plan- og designkonkurranse

NORLA og DOGA oppfordrer til tverrfaglighet i teamene.
– Tverrfaglighet i teamene kan eksempelvis bestå av designere, arkitekter, landskapsarkitekter, industridesignere, scenografer og kunstnere, sier Gudmundsson. 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) bistår NORLA gjennom hele gjennomføringen av konkurransen og skal ha rollen som konkurransefunksjonær og jurysekretær i tillegg til å være med å kvalitetssikre selve konkurranseprogrammet. NALs konkurransekomite har fått i oppdrag å oppnevne en arkitekt MNAL til juryen. Konkurransens hjemmeside vil være på Arkitektur.no under fanen «konkurranser».

Konkurransen lyses ut som en 1-trinns åpen plan- og designkonkurranse i løpet av januar 2018.
Følg med i januar for offentliggjøringen.